Piriformis kan vara en riktig pain in the ass!!!

Smärta i säte, baksida lår eller ländrygg kan vara en indikation på att du har besvär med muskeln Piriformis. Den kan framförallt påverka Ischiasnerven om den blir dysfunktionell. Lär dig varför den kan bli hyperaktiv och vad som behöver göras för att minska spänningen i den.

KD General Blog Image

Piriformis och piriformissyndrom

M. Pirformis, päronmuskeln, ligger högst upp av de sex små tvära musklerna som roterar utåt i höftleden. Den ligger på djupet i skinkan under Gluteus Maximus och nedanför Gluteus Medius och Minimus. Kroppens största nerv, ischiasnerven, passerar antingen igenom muskeln eller strax under Piriformis.

Känner du något av dessa symptom kan du lida av Piriformissyndrom

Piriformissyndrom

Piriformissyndrom beskrivs i litteraturen som ett tryck på Ischiasnerven djupt i skinkan, vilket orsakas av en spänd och svullen piriformismuskel. Muskeln kan om den blir hyperaktiv bli svullen och orsaka många typer av ländryggsmärta, SI-ledsbesvär och smärta i sätet. Det kan även ge ischiasliknande smärta som går ner i baksida lår, inte att blanda ihop med stelhet eller muskelbristning i baksida lår.

Varför blir en muskel hyperaktiv?

En fråga man måsta ställa sig är varför en muskel blir hyperaktiv? Det finns många olika anledningar till att just den muskeln faktiskt blir hyperaktiv.

En av de vanligaste orsakerna till att Piriformis blir hyperaktiv beror på att den kompenserar för sina antagonister runt höftleden.

Dessa antagonister gör precis motsatt rotation i höftleden, det vill säga inåtrotation. Om Gluteus Medius, minimus och TFL (Tensor Fascia Latae) inte gör sitt jobb, dessa muskler tenderar att ha för dålig funktion på grund av vi lever i ett samhälle där vi sitter alldeles för mycket även om du är en aktiv person efter arbetstid. Då kommer Piriformis att börja jobba för hårt och blir hyperaktiv.

Piriformis är också synergist till vår stora sätesmuskel Gluteus Maximus när det gäller att extendera i höften. Gluteus Maximus är också en muskel som tenderar att bli understimulerad på grund av sittande och kontorsarbete och har vi inte en fungerande Gluteus Maximus så kommer Piriformis att få jobba för hårt och blir hyperaktiv. Piriformis är inte designad för att klara av den arbetsbördan som det är tänkt att Gluteus Maximus ska bära. En understimulerad Gluteus Maximus känns ofta som lokal stelhet i sätesmuskeln på djupet.

Piriformis både agonist och antagonist till Psoas.

Psoas är en del av höftböjaren som ofta har dålig funktion till skillnad från sin andra del av höftböjaren som är Iliacus. Om Psoas inte har bra funktion så kommer Piriformis tillsammans med samma sidas Quadratus Lumborum att bli hyperaktiva och kompensera för Psoas. Denna obalans skapar ofta en kraftig smärta i ländryggen.

Piriformis anatomi

Muskeln urspringer från sacrum (korsbenet) och påverkar även SI-leden (leden mellan korsben och höftben). Deb roterar sacrum bakåt och kan därför också spela en stor roll i SI-ledssmärta. När vi går eller springer kommer en hyperaktiv Piriformis att förhindra sacrum att röra sig som det ska under den fasen när vi sätter i foten (motsatt fot) i marken vid löpning.

Muskeln kan under denna fas i löpsteget även hämma de muskler som gör en lateralflexion på motsatt sida exempelvis Quadratus Lumborum, Psoas och Erector Spinae.

Det är viktigt att Piriformis fungerar som den ska och inte jobbar för mycket för andra muskler för att vi ska få en smärtfri funktionell ländrygg och SI-led.

Piriformis och piriformissyndrom – behandling

Vanlig stretching och massage har ingen påvisbar effekt på en hyperaktiv Piriformis. Att hitta orsaken till varför vissa muskler arbetar för hårt och skapar obalanser är vår styrka till skillnad från andra terapeuter. Vi undersöker dig med specifika neuromotoriska tester för att ta reda på varför du har smärta när du löper eller har ont i vardagen.

Bli smärtfri idag med hjälp av naprapaterna på Kroppsdetektiverna!

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid