Ischias – symtom och behandling av strålande smärta i ben och ryggslut

Diagnosen ischias är samlingsnamn för smärta som orsakas av att ischiasnerven kommit i kläm eller på annat sätt blivit irriterad. De två ischiasnerverna är våra längsta nerver och börjar i ryggmärgen i ländryggen och löper nedåt genom bäckenet, längs lårets baksida och vidare ut i tårna. Att uppleva strålande smärta i ett så stort område av kroppen har vanligtvis en allvarlig påverkan på ens rörlighet och ens livskvalitet i stort.

I den här artikeln ska vi titta närmare på orsaker, symptom samt hur man behandlar ischiassymptom med hjälp av naprapati.

KD General Blog Image

Innehåll

Ischias – orsakerna till strålande smärta i benen

Det finns många orsaker till att man kan drabbas av ischias och till de vanligare hör diskbråck i ländryggen. Diskbråcket skapar ett ihållande tryck på ischiasnerven vilket i sin tur orsakar strålande smärta från ryggslutet ner i benen. Svullnader som en följd av infektioner eller andra skador i området längs nerven kan också vara orsak till att ischiasnerven har kommit i kläm. Till exempel är en hyperaktiv Piriformis en vanlig orsak till att patienter upplever ischiassmärta. Mer om Piriformissyndrom och vad du kan göra åt det går att läsa här.

Gravida kvinnor kan uppleva ischiassmärta i slutet av sin graviditet. I de flesta fall rör det sig om en reaktion på foglossning, men i en del fall har ischiasnerven faktiskt påverkats av inflammation eller spända muskler.

Vanliga symptom:

  • Du känner smärta i nedre delen av ryggen som strålar ner i ena benet, eller i båda benen. De flesta upplever enbart smärta i ett ben. Smärtan följer nervens bana från ryggslutet, via skinka och höft, längs baksidan av låret och vidare ner under knäet. En del upplever även smärta i fötter och tår.
  • Känselbortfall och domningar i det berörda området. En pirrande känsla i ben och säte är inte heller ovanligt.
  • Smärtan upplevs som mer intensiv då du böjer ryggen eller i samband med att du hostar eller nyser.
  • Du märker att din reflexförmåga försämras
  • Musklerna i vader och lår försvagas
  • Regelbundna kramper längs nerven

Vad är falsk ischias och hur skiljer det sig från äkta ischias?

Falsk ischias, även kallat ischialgi, är en typ av smärta med symtom som påminner om de vid äkta ischias. Patienter upplever att smärtan strålar från ryggen, via sätesmuskeln, låren och vidare nedför benen. Dock sträcker sig smärtan sällan till områden under knäet. Skillnaden är att smärtan inte är en följd av att ischiasnerven irriterats eller kommit i kläm. I det fallet man har falsk ischias är smärtan egentligen refererad smärta från muskler, leder eller ligament i området kring ländrygg, bäcken och baksida lår.

Falsk ischias är vanligare än äkta ischias och drabbar i synnerhet personer som är svaga i rygg, säte och ben. Personer som arbetar som hantverkare, matt- och golvläggare men även idrottare som regelbundet utsätter sina kroppar för stora påfrestningar kan även de ha ökad risk för att dra på sig besvär som falsk ischias.

Behandla ischias med naprapati

Vi på Kroppsdetektiverna har lång erfarenhet av att behandla både äkta och falsk ischias. På vår mottagning på Upplandsgatan i Stockholm får vi ofta in patienter som på ett smärtfritt sätt vill bli befriade från sin smärta. Behandlingsmetoderna varierar beroende på vem man är och hur ont man har. Det första vi gör är att fastställa om det rör sig om den äkta eller falska varianten. Oavsett vilken typ du lider av så är det avgörande att hitta källan till varför du har ont.

På Kroppsdetektiverna använder vi oss av funktionell neurologi för att på bästa sätt kunna fastställa grundorsak till ditt besvär och behandla denna. Denna metod är väldigt effektiv när det gäller att stärka reflexförmåga och aktivera samt återställa muskelfunktion. Därmed lämpar den sig väldigt bra vid behandling av ischias.

Skulle det visa sig sig att du lider av diskbråck, kotglidning, rotkanalförträngning eller inkontinensbesvär till följd av ischiasbesväret, eller någon annan allvarlig åkomma kommer vi rekommendera dig att söka dig till läkare för vidare utredning.

Övningar som kan lindra dina besvär

Att hålla dig fysiskt aktiv är ett utmärkt sätt att lindra dina besvär på. Detta trots att det ibland kan göra väldigt ont. Vi följer vanligtvis upp din behandling med ett individuellt träningsprogram speciellt framtaget för dig. Träningen blir en del av behandlingen och har till syfte att återuppbygga försvagade muskler, öka rörligheten samt förhindra att smärtan återkommer.

Regelbunden motion rekommenderas särskilt dig som lider av falsk ischias. Exempel på lättare träningsformer som lämpar sig särskilt bra i smärtlindrande syfte är promenader, simning, stavgång och cykling. Börja först mjukt och öka sedan successivt i din egen takt. Glöm ej att lyssna på kroppens signaler.

Kroppsdetektiverna är naprapatmottagningen i Stockholm för dig som vill uppleva smärtfrihet så snabbt som möjligt. Boka en tid idag.

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid