Whiplash – Hur ser symtomen ut och vad finns det för behandling?

Hos oss på Kroppsdetektiverna är det många som söker hjälp för whiplash-relaterade besvär. Enligt vår erfarenhet har funktionell neurologi visat sig vara ett av de mer effektiva och skonsamma sätten att behandla orsaken till pisksnärtskador på. I den här artikeln går vi igenom orsak, vanliga symtom och behandling av whiplashskador.

Vad är en whiplash-skada eller pisksnärtsskada (WAD)?

En pisksnärtsskada eller whiplashskada (från engelskans Whiplash Associated Disorder; WAD) är en skada som uppstår då kroppen utsätts för för en stark, hastig rörelse som slungar ens huvud bakåt och framåt med en sådan kraft att kroppens egna reflexer inte har tid att reagera. Huvudet kastas först bakåt och sedan framåt i en rörelse liknande en pisksnärt. Det är denna rörelse som har fått ge namn åt diagnosen. 

Vid tillräckligt stor kraft har nack- och halsmusklerna ingen chans att hålla emot. Detta kan i sin tur orsaka skador i ryggradens ligament, diskar, muskelvävnad, senvävnad och nervvävnad. Skador kan även uppstå i ett flertal närliggande områden. 

Komplikationerna kan vara allt från lindriga och kortvariga till allvarliga och långvariga. Hur man reagerar på traumat är högst individuellt.

Orsaker till att man ådrar sig en whiplash-skada

Whiplashskador uppstår vanligen i samband med trafikolyckor. Påkörningar bakifrån, krockar eller kraftiga inbromsningar sker ofta snabbare än kroppens reflexer kan reagera.

Du kan också ådra dig whiplash-skador genom idrottsutövande. I dessa fall rör det sig oftast om fall från ridhästar, tuffa hockeytacklingar och cykelolyckor. Gemensamt för alla whiplashskador är dock att nackens strukturer utsätts för trauma.

Begreppet whiplash kan i vissa fall vara missledande då det endast beskriver ett händelseförlopp som orsak till skadan. Faktum är att en sträckning av nackens och halsens ligament även kan uppstå när huvudet slungas i sidled eller i andra riktningar, eller vid kraftigt trauma mot själva huvudet, som vid hjärnskakning.

I vissa fall kan lätt whiplash-våld skapa besvär som inte motsvarar skadan. Det vill säga att man får mycket besvär av en mindre skada. Detta är ofta det som gör whiplash till en besvärlig skada.

När och hur märker man av en whiplash-skada?

Det är inte ovanligt att det tar flera månader innan man känner av symtomen. I vissa fall kan det ta flera år innan följderna av en olycka visar sig. Av denna anledning kan det ibland vara svårt att dra ett tydligt orsakssamband mellan den gamla olyckan och de nyuppkomna besvären. 

Efter en olycka utsöndrar kroppen ofta sådana mängder stresshormon att man inte känner av eventuella skador direkt. Först efter några dagar när adrenalinet har lagt sig brukar smärtan bli kännbar. I de fall där besvären uppenbarar sig vid ett senare tillfälle har ofta den ursprungliga skadan förvärrats över tid. Obalansen i muskulaturen kan då ha orsakat långvarig belastning vilket i sin tur tar sig uttryck i försämrad rörlighet och ökad smärta.

Vanliga symtom vid en whiplash-skada

En person som råkat ut för en whiplashskada har ofta mycket spända nackmuskler för att kompensera för svaga halsmuskler. Då halsmusklerna inte fungerar som de ska söker nacken istället stabilitet genom att komprimera nacklederna. Detta leder i sin tur till inskränkt rörelse och smärta.

Har du drabbats av en whiplashskada känner du oftast inte av några symtom förrän efter ett par-tre dagar. Vanligtvis tar sig en pisksnärtskada uttryck i följande symtom:  

 • Smärta och stelhet i nacken.
 • Ont i huvud, axlar, armar eller mellan skulderbladen.
 • Domningar, pirr, stickningar och liknande känningar i ena eller båda armarna samt i ansiktet. 
 • Ländryggssmärtor, ibland i kombination med strålande smärta i höft och ben.
 • Yrsel.
 • Tinnitus (pip i öronen) och nedsatt hörsel.

Personer med whiplashskador kan med tiden bli överkänsliga för sinnesintryck som ljud, ljus, lukt, smak och beröring. Även minnet kan påverkas med minnesrubbningar som följd. Dessutom kan instabilitet i ryggradens leder göra att du känner symtom från andra kroppsdelar och organ. 

Mer om symtom vid långvariga besvär av pisksnärtskada kan du läsa i stycket “Långvariga besvär: Hur många år tar det för en whiplashskada att läka?”.

Hur utredes whiplash-skador?

Som nämnts tidigare kan det ibland vara svårt att diagnostisera whiplash då det kan ta flera år från det faktiska skadetillfället tills dess att symtom visar sig. 

Har du råkat ut för en allvarligare olycka får du i regel alltid genomgå en röntgenundersökning. Detta görs för att se så att det inte har uppstått några frakturer på skelettet. Skulle du visa tecken på allvarliga neurologiska besvär kan de även behöva genomföra en magnet resonanstomografi (MRT). MRT görs även för att utreda fall med patienter som upplevt besvär under en längre tid. MRT har dock en tydlig begränsning då man kan t.ex. inte se funktionen i påverkade receptorer. 

Efter röntgenundersökning på akuten kommer de flesta få beskedet att inga strukturer skadats. I de fall där du blivit påkörd bakifrån har nackens framåtrörelse nämligen stoppats av andra strukturer än själva nackmusklerna. Dessa ligamentnära strukturer återfinns i övergången mellan muskel och skallben och innehåller mängder av receptorer, bland annat Golgi senorgan, som reagerar på sträckrörelser. 

När Golgi senorgan sträcks ut skickar det signaler till hjärnan om att huvudet är påväg framåt, vilket i sin tur har en hämmande effekt på nackmuskulaturen- du kan inte gå framåt och bakåt samtidigt. Då whiplash kan orsaka en konstant utsträckning av Golgi senorgan resulterar det även i en konstant hämning av nackens muskulatur. Detta innebär i sin tur att annan muskulatur (vanligtvis Övre Trapezius) får kompensera.

Effekten på kroppen är den samma, oavsett i vilken riktning huvuden kastades. De mest komplicerade fallen av whiplash är de där skadan uppstått flera gånger och från flera olika riktningar.  

För att ställa en korrekt diagnos behöver man ofta göra en grundlig, funktionell undersökning. I en del fall där patienter misstänker whiplash visar det sig istället handla om en överaktiv Trapezius-muskel. 

Hur behandlar naprapater whiplash?

På Kroppsdetektiverna får vi ofta in patienter med nackspärr som senare visar sig vara fördröjda whiplash-symtom. För att kunna ställa en korrekt diagnos börjar vi med att göra ortopediska tester, för att därefter göra funktionella tester av muskler i nacken. Vi tittar även på eventuella dysfunktioner i SCM, samt hur spända och känsliga musklerna är. På så sätt kan vi fastställa vilka funktionella besvär som uppstått. Vi går dessutom igenom din sjukdomshistoria för att hitta eventuella orsaker till dina besvär. 

På Kroppsdetektiverna behandlar vi whiplashskador genom att påverka ditt nervsystem direkt. Vi använder oss av funktionell neurologi, dvs utgår vi från att det är signalerna från receptorerna som är orsaken till symptombilden. Fördelarna med funktionell neurologi är att det omedelbart återställer balansen i ditt nervsystem. En återställd balans resulterar bland annat i att musklerna börjar arbeta optimalt igen. Detta betyder i sin tur att lederna slipper komprimeras och att symptomen försvinner. Symptomen är ett resultat av felaktiga signaler från påverkade receptorer. 

En annan viktig aspekt vid behandling av whiplashskador är mental inställning. Studier visar nämligen att en person som oroar sig för långvariga men av en bilolycka har sämre prognoser att bli symtomfri än en mer optimistiskt lagd person. Då vi på Kroppsdetektiverna arbetar efter ett holistiskt förhållningssätt tar vi även med dessa aspekter i vår behandling och förklarar hur smärta uppstår och vad vi kan göra för att smärtan ska försvinna.

Hur många år tar det för en whiplashskada att läka?

Det går inte att svara på hur lång tid det tar för en whiplashskada att läka. Hur man svarar på behandling samt hur allvarlig ens skada är skiljer sig mycket från fall till fall. Många som ådragit sig en svårare whiplashskada löper dock större risk att få bestående men. Detta gäller särskilt vid instabil ryggrad och skadade nerver. 

Utöver de vanliga symtomen för whiplash kan du då även uppleva:

 • Försämrad syn och balans.
 • Känsla av att ha en klump i halsen. 
 • Besvär med käkarna.
 • Bröstsmärtor.
 • Magont.
 • Värk i stora delar av kroppen.

Långvariga besvär av whiplash kan också påverka ditt psykiska välmående med nedstämdhet, ångest och sömnsvårigheter som följd. 

Om pisksnärtskadan påverkat stabiliteten i ryggraden kan detta leda till överrörlighet i ryggradens leder. Detta kan med tiden utvecklas till artros. Vid artros minskar rörligheten i lederna på grund av att ledbrosket försvinner. Vill det sig illa kan övergången mellan huvud och ryggrad påverkas. Detta område är särskilt känsligt då det är här som hjärnans nervtrådar passerar. 

Alla kan drabbas av whiplash men vissa grupper är mer utsatta än andra att få bestående men. I synnerhet är det äldre, kvinnor och personer som led av ryggradsbesvär redan innan whiplashskadan som löper störst risk att drabbas av långvariga besvär.

 • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid