Trapezius inverkan på skulder och axelbesvär - impingement

Ibland är inte smärta i axeln ett problem i axeln, skuldran påverkar mycket av axelns rörelse och här kommer då Trapezius muskeln in då den är otroligt viktig för skuldrans förmåga att förhålla sig och röra sig rätt. Lär dig om muskeln som påverkar nacken, axeln och skuldran.

KD General Blog Image

Det är idag väldigt många som har besvär från axel, skuldra och nacke. Det finns så klart en mängd tänkbara orsaker till dessa besvär oavsett om du är elitidrottare, glad motionär eller om du är helt inaktiv och bara sitter framför datorn på arbetet.

Det intressanta är att alla de olika typerna av personer kan drabbas av besvär från skulderbladsmuskulaturen, axelmuskulaturen och/eller nackmuskulaturen.

Axelleden är en kulled vilket innebär att den kan utföra alla rörelser, flexion (föra armen framåt), extension (föra armen bakåt), adduktion (föra armen inåt), abduktion (föra armen utåt), inåtrotation och utåtrotation, och inte minst göra en kombination av alla dessa rörelser.

Överarmen rör sig i sin ledhåla som sitter på skulderbladet och skulderbladet har i sin tur bara en benförbindelse med clavicula (nyckelbenet) och är annars upphängt på ett avancerat system av flera olika muskler. De muskler som ser till att överarmen ligger rätt i sin ledhåla under rörelse kallas med ett samlingsnamn för rotatorcuffen.

Det är fyra stycken muskler som ingår i rotatorcuffen: Supraspinatus, Infraspinatus, Subscapularis och Teres minor. Dessa muskler är primärt rotatorer, det vill säga att de sköter om inåt- och utåtrotation i axelleden samt stabiliserar överarmen i axelleden under rörelse. Rotatorcuffen är dock väldigt beroende av att skulderbladet rör sig rätt för att de ska kunna utföra sina uppgifter optimalt.

Skulderbladets muskulatur

Som vi nämnde ovan i texten så har skulderbladet endast en fast benförbindelse via nyckelbenet. Det är ett antal muskler som är väldigt viktiga för att skulderbladet ska röra sig som det ska och skapa en funktionell stabilitet så att axelleden också kan fungera på ett optimalt sätt. De muskler som är viktiga är Trapezius, Serratus anterior, Pectoralis minor, Levator Scapulae och Rhomboideus. Dessa muskler måste ha ett finkalibrerat samarbete då de fungerar som både antagonister och synergister mot varandra i specifika rörelser. Vi kan styra skulderbladet i många olika rörelser, höja det, sänka det, dra det framåt (protraktion), dra det bakåt (retraktion), och rotera ut och in.

En rörelse som kanske är viktigare än det andra är upward rotation, då glider skulderbladets spets utåt och uppåt och möjliggör för överarmen att kunna lyftas framåt och utåt utan att överarmen går i taket på skulderbladet. Denna rörelse saknas allt som oftast då man har fått en s.k impingement i axelleden som orsakar skarp smärta i axeln och svårigheter att lyfta armen över ca 80°. Smärtan beror på att Supraspinatussenan och slemsäcken kläms mellan överarm och skulderbladet.

De muskler som tillsammans skapar en upward rotation är Trapezius övre del, mellersta del och nedre del samt Serratus anterior. De muskler som gör motsatt rörelse downward rotation är Pectoralis minor, Rhomboideus och Levator scapulae.

Trapezius

Trapezius är en stor platt muskel som breder ut sig från skallbasen ända ner till sista bröstkotan (Th12), vidare från skalbasen ut åt sidan och fäster på skulderbladets ås (spina scapulae), och yttersta spetsen (acromion) samt fram till på nyckelbenets yttre del (claviculas laterala 1/3-del).

Trapezius är en väldigt intressant muskel, det är den enda muskeln i kroppen som kan påverka extremiteter (arm/ben) och som är innerverad av en kranialnerv (N. Accessorius).
Trapezius är en av de musklerna som vi först lär oss att kontrollera viljemässigt, det är den muskel som bebisen aktiverar när den börjar kunna lyfta på huvudet och nackens kurvatur utvecklas. Förmågan att hålla uppe huvudet och rulla från mage till rygg och från rygg till mage är de första aktiva rörelserna som vi gör. Lyfta på huvudet är en av de första rörelserna vi gör, den kommer därför att finnas djupt rotad i vårt nervsystem och många av oss vuxna litar fortfarande mycket på våra nackmuskler och därav kan de ofta bli överbelastade och smärtsamma.

Trapezius hjälper till att stabilisera ryggradsrörelser (framför allt i sagittalplanet flexion-extension) genom dess anknytning till fascia thoracolumbalis. Den är också en stark sträckmuskel (extensor) i nacke och bröstryggen.

När man pratar om Trapezius och dess funktion i anatomiböckerna så delar man gärna in den i övre, mellersta och nedre delen.

Den övre delen lyfter upp skuldran, sidoböjer och sträcker i nacken samt är viktig vid en skulderbladsrörelse som heter upward rotation. Upward rotation är när skulderbladets spets roterar utåt och uppåt längs revbensbågen.

Den mellersta delens huvudfunktion är att föra skulderbladet inåt mot ryggraden s.k retraction. Den nedre delen sänker skulderbladet och gör en downward rotation, drar skulderbladsspetsen neråt och inåt längs revbensbågen.

Det är ett väldigt primitivt och felaktigt sätt (läs: funktion i anatomiboken) att stirra sig blind på en specifik funktion som en enskild muskel eller en specifik del av en muskel utför.

För det första, det finns ingen skellettmuskulatur i kroppen som jobbar isolerat, alla muskler i kroppen jobbar tillsammans (i synergi) med flera olika muskler, för det andra så jobbar definitivt inte en specifik del av en muskel isolerat. De olika delarna av en muskel jobbar alltid som en helhet, dock kan en del av en muskel jobba hårdare än en annan del under en specifik rörelse, ett exempel är att den distala delen av Rectus Femoris kan vara inhiberad, men den proximala delen kan vara fasciliterad.

Serratus anterior är en annan muskel som viktig vid skulderstabilitet, den håller in skulderbladet mot revbenen, den hjälper till med att skapa en upward rotation och den drar skulderbladet lateralt (protraction) över revbensbågen.

Upward Rotation

Upward rotation är kanske den viktigaste rörelsen som vi måste kunna kontrollera på ett effektivt sätt för att kunna lyfta armen framåt och utåt i sidled. Denna rörelse av skulderbladet kräver ett i närmaste perfekt samarbete mellan Övre Trapezius, Nedre Trapezius och Serratus anterior.

Serratus Anterior ser till att skulderbladet glider utåt på bröstkorgen när vi lyfter armen, vid ca 30° i flexion ska nedre delen av Trapezius börja kontraheras och håller emot skulderbladets rörelse, denna kraft ser till att skulderbladet börjar tillta i en upward rotation. När upward rotation rörelsen av skulderbladet är igång så börjar även övre delen av Trapezius att assistera och skapar förutsättningar för att vi ska kunna lyft armen hela vägen upp över huvudet.

Så även om nedre Trapezius inte har som huvudfunktion att få skulderbladet att glida uppåt och utåt så är den i allra högsta grad med att bidrar så att Serratus anterior och Trapezius övre del kan utföra sitt jobb.

Detta är ett förhållande man på engelska kallar Force coupled (se bild ovan) mellan dessa muskler som tillsammans skapar denna otroligt viktiga funktion som möjliggör rörelser ovanför huvudet.

En annan funktion som är väldigt viktig när det gäller rörelser ovanför huvudet och speciellt om vi ska hålla något över huvudet är hur nyckelbenet rör sig i AC-leden. AC-leden är leden mellan skulderbladet och nyckelbenet. Nyckelbenet ledar även mot bröstbenet (SC-leden).

Trapezius övre del leder bort yttre krafter från nacken genom att rotera och komprimera nyckelbenet i SC-leden. Större delen av Trapezius övre del fäster på nyckelbenets yttre1/3 del. När dessa fibrer kontraheras roterar dom nyckelbenet medialt, när nyckelbenet roterar medialt komprimeras SC-leden och yttre krafter/belastning från arm eller axel leds bort från nacken genom nyckelbenet till bröstbenet och bröstkorgen. Detta sker fram för allt när vi har en axial belastning (rakt ovanför huvudet).
Detta är väldigt viktigt funktion vid övningar ovanför huvudet som blivit allt mer populära med CrossFit och tyngdlyftning. Exempel på dessa övningar är ryck (snatch), stöt (jerk) eller ryck knäböj (overhead squats).

Slutsats

När någon har smärta från axel/skuldra så är det en bra idé att börja undersöka nacken, skulderbladets muskulatur och rotatorcuffmuskulaturen. Många gånger startar axel/skulderbesvär med nackproblem.
I många fall är Trapezius överaktiv och skyldig till dålig skulderbladskontroll som kan leda till smärta i axel och nacke.

Men det finns undantag då Trapezius underpresterar och är för svag, då kan den inte leda bort krafterna från nacke och axlar till bröstkorgen vilket också leder till besvär och smärta.
Detta gäller fram för allt personer som tränar mycket med skivstång eller hantlar ovanför huvudet.

Har just du besvär från nacke och axlar, eller nackspärr, se då till att bli undersökt på ett ordentligt sätt för att verkligen ta reda på varför du har ont.

Källor
Clin Biomech (Bristol, Avon). 1994 Jan;9(1):44-50. doi: 10.1016/0268-0033(94)90057-4.
Anatomy and actions of the trapezius muscle.
Johnson G1, Bogduk N, Nowitzke A, House D.

Am J Sports Med. 2007 Oct;35(10):1744-51. Epub 2007 Jul 2.
Rehabilitation of scapular muscle balance: which exercises to prescribe?
Cools AM1, Dewitte V, Lanszweert F, Notebaert D, Roets A, Soetens B, Cagnie B, Witvrouw EE.

Clin Biomech (Bristol, Avon). 2014 Feb;29(2):201-5. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2013.11.011. Epub 2013 Nov 26.
Modifying a shrug exercise can facilitate the upward rotator muscles of the scapula.
Pizzari T1, Wickham J2, Balster S3, Ganderton C4, Watson L5.

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid