Naprapat eller kiropraktor - vad är det för skillnad?

  • Naprapati
  • Lästid: 8 minuter
  • Skriven av: Jonas Hård af Segerstad

Vi får ofta frågan vad skillnaden är mellan en naprapat och en kiropraktor, svaret är att den största skillnaden är mellan olika personers val av vidareutbildning efter grundutbildningen. Vem ska man då gå till? Både kiropraktorer och Naprapater arbetar med besvär i rörelseapparaten, du ska välja en person du litar på och känner förtroende för.

KD General Blog Image

Väldigt ofta får vi frågan om vad skillnaden är mellan en naprapat och en kiropraktor. Att frågan kommer så frekvent innebär att den breda allmänheten saknar direkt kunskap om skillnaden mellan de tre professionerna. Myterna som finns är att kiropraktorer bara ”knäcker”, naprapater masserar och fysioterapeuter/sjukgymnaster ger bara övningar eller sätter nålar. För en del av oss som praktiserar så stämmer detta, men för den stora massan så stämmer det inte.

En nyexaminerad naprapat eller kiropraktor har ett stort antal verktyg att disponera genom sina bara händer.

Med vidareutbildning och erfarenhet från olika områden och tidigare arbetslivserfarenhet så blir den enskilde terapeuten allt viktigare än vilken utbildning denne har valt från början. Vissa vitala skillnaden kvarstår fortfarande mellan de olika terapeuternas utbildningar, och som gör naprapati mer unikt. Naprapater arbetar holistiskt och tar hänsyn till människan på ett helt annat sätt i syfte att förebygga och att korrigera utlösande faktorer, snarare än att bara behandla symptomen. Smärta som uppstår i ett knä har oftast en orsak från en annan kroppsdel. Korrigeras inte orsaken är risken stor att smärtan i knät återuppstår.

Naprapati

Naprapati (från tjeckiskans napravit, ”att korrigera”, och grekiskans pathos ”smärta” = ”att korrigera orsak till smärta”) startade tidigt 1900-tal i USA, där den utvecklades till dagens naprapati som är ett direkt derivat av kiropraktiken och osteopati, med starkt fokus på mjuka delar, det vill säga muskler, ligament, bindväv/fascia. Naprapati har blivit en stor och accepterad yrkesgrupp i Sverige och i övriga Norden, där framför allt Norge får ett 30-40 tal nya naprapater varje år. Naprapaterna är den största yrkesgruppen inom avancerad manuell medicin och utför 1,5-2 miljoner behandlingar per år uppdelat på drygt 1000 legitimerade naprapater och runt 250.000 nya patienter söker naprapatvård varje år. Naprapater utbildas på Naprapathögskolan i Stockholm. Skolan är privat och står under högskoleverkets uppsyn, men innehar inte högskolestatus, trots namnet. Många lider tydligen av uppfattningen att Naprapatutbildningen bedrivs på Axelssons massageinstitut, men detta är alltså helt fel. För de som är  intresserade av naprapatutbildningen kan läsa mer om den här. Naprapaterna är samlade i Svenska Naprapatförbundet, SNF, som organiserar och bedriver vidareutbildning för de naprapater som är intresserade. Varje år hålls en större kongress på temat Forum on Manual Medicine där alla inom vårdapparaten är välkomna, men mestadels naprapater besöker.

Möjliga behandlingsmetoder för en naprapat

En examinerad naprapat kan använda följande behandlingsmetoder: massage, muskeltöj, triggerpunktsbehandling, ledmobilisering, ledmanipulation samt TENS/NMES. Viss orientering inom stötvågsbehandling, medicinsk laser och andra elektriska behandlingsmetoder ingår. För ledmobilisering och ledmanipulation så finns det ett antal olika grepp per led som naprapaten lär sig. För att behandla ländryggen så kan naprapaten använda sig av 10-talet olika behandlingsmetoder och behandlingsgrepp för att ge ett exempel.

Var arbetar naprapater?

De flesta naprapater driver idag en egen klinik, dock börjar fler och fler kliniker anställa naprapater. Ett fåtal naprapater innehar landstingsavtal som medför att patienter kan gå till en naprapat och få skattesubventionerad vård (läs mer om landstingsavtalen här). Ett fåtal naprapater bedriver forskning idag, då utbildningen per se inte ger några högskolepoäng så är det endast de med forskarstatus sedan tidigare, eller som läser in forskarstatus som kan gå vidare och forska inom naprapati. Ett tydligt dilemma för de som vill forska om naprapatins effektivitet på besvär från rörelseorganen. Den forskning som har bedrivits kan du läsa mer om här.

 

Kiropraktik

Kiropraktiken (från grekiskans chiro = händer, praktos = att göra, blir ungefär ”att göra med händerna”) utvecklades som behandlingsmetod under slutet av 1800-talet i USA. Kiropraktikens huvudteori har under mer än 100 år varit den så kallade subluxationsteorin, dvs att en kota halvvägs hoppar ur led och orsakar smärttillstånd. År 2013 så är det endast ett fåtal kiropraktiker som fortfarande håller kvar vid denna teori. Man har i USA genomfört omfattande röntgenundersökningar i syfte att hitta dessa subluxationer, men man har inte lyckats diagnosticera dessa via röntgen. Trots detta är det vanligt att väldigt många kiropraktorer i USA har egen röntgenutrustning på kliniken. Numer visar forskningen på biomekaniska och neurofysiologiska förklaringsmodeller, det vill säga att behandlingen ökar rörligheten i muskler och leder som varit stela eller ömma.

Kiropraktorer en stor yrkesgrupp globalt sett

Kiropraktorerna är den största yrkesgruppen inom avancerad manuell medicin globalt sett, där kiropraktorer i många länder har väl inarbetade samarbeten med den offentliga vården. I Sverige har kiropraktorer ungefär samma status och har ungefär lika många vårdavtal som naprapater.

Kiropraktorer arbetar oftast i privat regi

Även i Sverige arbetar de flesta kiropraktorer på egna kliniker, men några som har vårdavtal samarbetar med vårdcentraler.

Kiropraktorers utbildningar

Utbildningsmässigt liknar den svenska kiropraktorutbildningen den svenska naprapatutbildningen. Kiropraktorutbildningen i Solna på  Skandinaviska Kiropraktorhögskolan är 5 år lång och efterföljs av legitimationspraktik som leder till möjligheten att söka legitimation hos Socialstyrelsen. Även innehållsmässigt är de lika. Utbildningen till kiropraktor kan även ske utomlands, och skillnaden mellan den utländskt utbildade kiropraktorn och den som är utbildad i Sverige skiljer sig delvis åt. Utlandsutbildade kiropraktorer  leder till högskolepoäng.

Enligt Legitimerade Kiropraktorers Riksförbund arbetar kiropraktorer efter följande: ””En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling är att återställa och upprätthålla normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (s.k. justering), men även annan manuell behandling förekommer.”  Triggerpunktsbehandling och muskeltöjning ska även ingå i utbildningen

Hur arbetar kiropraktorer?

Kiropraktorer arbetar således mestadels med händerna och genom manipulation. Olika typer av manipulation används – mobilisering eller manipulation av leder. Mobilisering är ungefär som stretching av lederna, medan manipulationen är den behandlingsmetod där det kan uppstå ett knäpp i leden när den utförs.

Vem ska man gå till, kiropraktor eller naprapat?

Den frågan är lika lätt att besvara som frågan om hur långt ett snöre är. Det finns inga givna svar. Gå helt enkelt efter vad dina vänner och bekanta säger, eller vad den enskilda terapeuten har för betyg, omdömen och erfarenheter. Vissa naprapater arbetar helt och hållet med manipulation, medan vissa endast masserar, vissa behandlar med samtalsterapi. Det stora flertalet naprapater befinner sig någonstans däremellan. Likaså är det med kiropraktorer, enligt min erfarenhet så arbetar det stora flertalet med manipulativa grepp, medan ett fåtal arbetar med mjukare behandlingsmetoder, rehabträning eller funktionell neurologi. Min erfarenhet av läkargruppen och andra terapeuter (sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer) är att alla blir mer eller mindre specialiserade inom vissa områden. Därför finns det starka incitament att söka sig till den terapeut som kan uppvisa särskild kompetens inom det område man söker hjälp för. Alla kan behandla huvud- och ländryggsvärk, men vissa är bättre på det än andra.

Allt material på denna sida skyddas enligt svensk lag och kopiering av hela eller delar av innehållet utan källhänvisning kommer att lagföras. . Referera gärna till våra artiklar med en länk, men plagiera inte!

Copyright Kroppsdetektiverna

 Tack till leg. Kiropraktor Ida Larsén vid Kiropraktorkliniken Nordväst i Helsingborg för hennes kompletteringar i texten avseende kiropraktik.

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid