Naprapatutbildning

  • Naprapati
  • Lästid: 3 minuter
  • Skriven av: Jonas Hård af Segerstad

Det finns bara fyra skolor i världen som utbildar naprapater, de är belägna i Stockholm Sverige, Kotka Finland, Chicago USA och New Mexico USA. Den svenska utbildningen är 4 år lång och därefter får man kalla sig naprapat, man utför därefter 3 månader praktik inom vården och 9 månaders praktik hos naprapat innan man får sin legitimation från socialstyrelsen och får kalla sig för Leg. Naprapat.

KD General Blog Image

Naprapatutbildning bedrivs idag på ett fåtal orter i världen. I Sverige bedrivs utbildningen endast i Stockholm genom privatägda Naprapathögskolan. Utbildningen finns även i Kotka, Finland och i USA på två orter: i Chicago, Illinois samt Santa Fe, New Mexico.

Den svenska utbildningen är fyra år lång, och efter examen får man kalla sig naprapatkandidat. Efter examen går naprapatkandidaten 3 månader externpraktik inom sjukvården samt 9 månader praktiktjänstgöring hos annan legitimerad naprapat för att därefter ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Först därefter får man kalla sig legitimerad naprapat. Legitimationen dateras efter sista dag under praktiktjänstgöring. Under själva praktiktiden är det tillåtet att kalla sig naprapat.

Vid denna artikels skrivande är den svenska utbildningen ej högskolepoängsgivande. Det pågår dock en utredning om utbildningens framtid. Tillsvidare innefattar den svenska utbildningen följande ämnen och kurser:

Under författarens skolgång (2005-2009) så var flera föreläsare samma som för sjukgymnastutbildningen i Stockholm vad gäller basmedicinska ämnen.

Första året:

Systematisk anatomi samt ortopedisk anatomi, nervsystemet, mjukdelstekniker grundkurs (massage, triggerpunkter), fysiologi, Forskningsmetodik, stretchtekniker, Klinisk naprapati, Embryologi, Medicinsk Psykologi, Mikrobiologi, Patologi

Andra året:

Tillämpad fysiologi & näringslära, Forskningsmetodik, Klinisk naprapati , Ledbehandling (Mobilisering) , Funktionell träning och rörelseanalys, Medicin & kirurgi, Samtalsmetodik, (Mobilisering forts, smärta, biomekanik, ortopedi, och farmakologi.

Tredje året:

Klinisk naprapati, manipulation , elektroterapi , ergonomi , dermatologi, företagande – ekonomi/juridik, neurologi , radiologi, reumatologi, forskningsmetodik 3, klinisk naprapati, ledbehandling 2 (manipulation fortsättning), idrottsmedicin, psykiatri, och psykosomatik.

Fjärde året:

Klinisk naprapati, naprapati fördjupning (avancerad manipulation), examensarbete, geriatrik, gynekologi, medicinsk etik, odontologi, oftalmiatrik, pediatrik, öron, näsa och hals, examensarbete, naprapati fördjupning (slutexamen), och socialmedicin.

För att komma vidare till förstasidan för att boka naprapat i Stockholm här

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid