Vad gör en naprapat?

  • Naprapati
  • Skriven av: Jonas Hård af Segerstad

En naprapat arbetar med manuella tekniker så som massage, manipulation, mobilisering eller stretch till exempel. För att nå varaktiga resultat ges ofta övningar eller råd kring hur man kan hantera sitt besvär själv. En naprapat kan hjälpa dig med ryggskott, nackspärr, musarm, tennisarmbåge, hopparknä, hälsporre och bröstryggssmärta för att nämna några.

KD General Blog Image

Naprapati är en behandlingsform för att genom behandling av muskler och leder så ska du som patient uppleva en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna holistiska helhetssyn, där avancerad ortopedisk manuell medicin kombineras med specifik kunskap om nervsystem samt rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är grunden inom naprapatin.

Naprapati är en manuell behandlingsmetod

En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast används behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering som är mer ledinriktade, med mjukdelsbehandling, som massage, stretching, triggerpunktsbehandling eller akupunktur. Om behov uppstår kan man även använda typer av elbehandlingar, som t ex ultraljud, TENS/NMES, medicinsk laser eller stötvågsbehandling.

En naprapatbehandling kan innefatta en eller flera olika behandlingsmetoder, och vilka det blir avgör naprapaten inför varje nytt besök. Detta innebär att första besöket kan innebära ren massage, medan andra behandlingstillfällen kan innebära ledjustering eller omvänt. Varje patient är unik, vilket leder till att varje behandlingstillfälle också blir unikt.

Varaktiga resultat

För att nå ett varaktigt resultat och för att slippa upprepade uppföljningsbesök följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och ergonomiska råd om korrekta arbetsställningar. Naprapater behandlar ofta idrottare som då får träningsprogram att arbeta med för att undvika att överbelastningsskador återkommer eller rehabilitera efter akuta skador och undvika kompensatoriska mönster i framtiden. Denna helhetssyn är ett måste för att kunna utföra en bra behandling då endast symtombehandling gör att besvären ofta uppkommer igen i framtiden. En gammal skada som inte rehabiliteras rätt kommer ofta tillbaka i värre form.

Just på grund av naprapatens breda behandlingsarsenal och djupa kunskap om kroppens funktionalitet och anatomi används naprapater ofta av företag för att förebygga eller behandla anställda för olika typer av skador.  Därigenom möjliggörs en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket i sin tur gör naprapati intressant även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. En utvärdering av landstingssubventionerade naprapatbehandlingar i Västervik (du kan läsa mer om den studien här) gav att i genomsnitt fick en patient 4,2 behandlingar innan denne blev bra. Lägg därutöver de besök hos husläkare, sjukgymnast och sjukskrivningar som är praxis etc så blir kostnaden mycket högre för samhället och individen än kostnaden på ca 2000kr hos naprapaten.

Vilka besvär behandlar en naprapat?

Exempel på diagnoser som naprapater med bra resultat är ryggskott, nackspärr, musarm, tennisarmbåge, hopparknä, löparknä, hälseneinflammation, hälsporre eller ländryggs-  eller bröstryggssmärta för att nämna några. Genom sitt breda och holistiska tänk kan naprapaten arbeta med de flesta typer av besvär som kommer från kroppens muskler och leder. Naprapatens yrkesskickliga omhändertagande, baserat på en helhetsbild av patienten och en väldisponerad arsenal av behandlingsmetoder, ger en snabb smärtlindring för patienten.

Bli smärtfri idag, se därefter till att smärtan inte återkommer.

Behandling hos en legitimerad naprapat syftar först och främst till att minska smärta i muskler och leder och att därefter återställa kroppens naturliga förmåga till funktion och rörlighet. Det som gör naprapati unikt är den stora vikt som läggs på att analysera och korrigera orsaken till varför skadan uppstod från första början. Orsaker kan vara muskulära obalanser eller bristande ergonomi på arbetsplatsen. Bristande ergonomi korrigeras med råd om sittställningar, belysning, bullernivåer och även skriftliga analyser till arbetsgivaren. Om man slår samman alla funktioner och möjligheter som naprapati erbjuder så genom ett mycket effektivt system för behandling av patienter med muskel och ledsmärta, där man först ser till att minska på smärta och besvär, för att därefter återställa funktionalitet och i sista skedet ser till så att framtida besvär undviks i största möjliga mån.

Copyright Kroppsdetektiverna 2013

 Allt material på denna sida skyddas enligt svensk lag och kopiering av hela eller delar av innehållet utan källhänvisning till denna sida kommer att lagföras. Vi använder Copyscape för att kontrollera halten av kopierat material.

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid