Vad är triggerpunkter och hur kan det behandlas? 

Triggerpunkter kan beskrivas som hyper irritabla punkter lokaliserade i kontraherade muskelfibrer. En triggerpunkt producerar lokal smärta men även refererad smärta till andra områden beroende på var triggerpunkten är belägen.

KD General Blog Image

Det typiska fyndet är ett område i muskeln som är speciellt kontraherat och upplevs som väldigt ömt och vid applicerat tryck smärtar lokalt samt refererar smärta till andra områden. Man kan inte se en triggerpunkt med hjälp av ultraljud, troligtvis är det än signalförändring i området som kroppen reagerar på vid mekaniskt stimuli. På samma sätt som vi kan få ont i vänster arm när vi har en hjärtinfarkt skapar triggerpunkter refererad smärta i andra områden än där de själva är.

Triggerpunkter kan uppkomma i samband med en skada i rörelseapparaten, vid enformig belastning över längre tid utan tillräcklig återhämtning, vid stillasittande utan att musklerna får arbeta ordentligt över längre stunder.

Det finns två typer av triggerpunkter, aktiva triggerpunkter och latenta triggerpunkter.

Aktiva triggerpunkter

En aktiv triggerpunkt kommer producera sin smärta spontant eller vid rörelse av området/muskeln. I dessa fall kan triggerpunkten vara lokaliserad i ett annat område än där man upplever smärtan på grund av att smärtan är av refererad sort. 

Latenta triggerpunkter 

En latent triggerpunkt producerar bara sin lokala och refererade smärta vid applicerat tryck. Detta är den vanligaste typen av triggerpunkt då den aktiva ofta är ännu mer irritabel och vanligtvis steg 2 i utvecklingen där den latenta triggerpunkten är steg 1. 

Hur ska man behandla triggerpunkter?

Den traditionella behandlingen mot triggerpunkter är att använda sig av dry needling som är en form av behandling där du använder nålar för att få det kontraherade området att slappna av. Den andra vanliga behandlingsformen är pressur på det affekterade området tills det slappnar av. 

I bägge fallen behandlar man symtomet direkt och adresserar inte orsaken till att triggerpunkten har uppkommit från första början. Problemet med denna approach är att det riskerar att bara ge tillfällig effekt. I de flesta fall behöver man finna orsaken till att triggerpunkten finns där och behandla just orsaken, inte bara symtomet. 

Vad kan då få triggerpunkter att uppstå? Väldigt enkelt förklarat handlar det i de flesta fall om att muskeln i fråga inte kan utföra sitt arbete normalt. Antingen på grund av att den är hämmad via någon typ av reflex eller på grund av att den får kompensera för en annan svag rörelse.

I bägge av dessa fallen behöver man alltså hitta orsaken till att muskeln behöver överarbeta eller inte får arbeta optimalt. Bägge orsakerna kan skapa en spänning i muskeln som kan skapa triggerpunkter. 

Specifika orsaker kan vara till exempel: 

  • Att man skadat området och att skadan förändrat kroppens rörelseförmåga och därmed skapat rörelsekompensation, muskelbristning, lårkaka. 
  • Att kroppen har svårt att belasta en led/ligament på grund av tidigare skada och därför försöker avlasta på annat sätt, whiplash, fotledsstukning, ryggskott.
  • Skyddande withdrawal reflexer i samband med kraftiga skador som operationer, öppna sår, korsbandsskada.

Vi på Kroppsdetektiverna är specialiserade på att hitta och behandla grundorsaken till dina besvär, detta för att du ska få en långvarig effekt av behandlingen och slippa återkommande besvär. 

Om du vill gå till botten med varför du får ont rekommenderar vi dig att boka en tid hos oss!

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid