Om Popliteus - en vanlig orsak till ont i knävecket

Smärta i knävecket kan komma från muskeln Popliteus, om muskeln smärtar betyder det att den kompenserar för någon annan rörelse som är svag. Ta reda på vad som är orsaken till smärtan i knävecket i vår text.

KD General Blog Image

Har du ont i knävecket? Har du svårt att sträcka ut knät efter att du opererat knäleden? Är du öm eller svullen i knävecket efter löpning? Popliteus är en liten muskel i knävecket som får kompensera när andra muskler inte fungerar. Varför får du reda på om du läser vidare i artikeln.

Vad gör Popliteus?

Muskeln har ett flertal funktioner som är möjligt genom dess unika förmåga att vända på ursprung och fäste, beroende på lårbenets eller skenbenets fasta position i relation till marken. Muskeln kan utåtrotera lårbenet (Femur) om skenbenet (Tibia) är i fast position (tänk sitter fast i skruvstäd), vilket samtidigt gör den till synergist till muskler som Gluteus Maximus, Psoas Major, Iliacus, Sartorius och de djupa höftrotatorerna – PGOGOQ – Piriformis, Gemellus Inferior, Obturator Internus, Gemellus Superior, Obturator Externus och Quadratus Femoris.

Den har en lokalt stabiliserande funktion – den stabiliserar knäleden, och är i princip alltid överaktiv då framsida lår – Quadriceps är svag/hämmad samt om operation/artroskopi genomförts i knäleden.

Operationer i knäleden innebär oftast att muskler runt knäskålen – Vastus Medialis och Vastus Lateralis är inhiberade (1), och den får då kompensera för att återfå den normala stabiliteten i knäleden.

Om ärrvävnaden är under knäskålen blir även Rectus Femoris vanligtvis svag. Ju fler muskler som blir svaga desto mer får knäveckets minsta muskel arbeta för att upprätthålla status quo i förlorad funktionalitet. (Läs mer om ärrvävnads påverkan på rörelseapparaten här)

Muskeln har många fler funktioner – den kan böja i knäleden (i initialskedet) tillsammans med Sartorius och Gracilis. Just för att den böjer i knäleden i initialskedet så innebär det att resten av musklerna i superficial back line (läs mer om den längre ner) är beroende av Popliteus för full funktion, framför allt i övergången från hälisättning till frånskjutning med tårna.

Vad har en överaktiv Popliteus för symtom?

Symptom är smärta i knävecket och om du trycker i knävecket så kommer det att ömma. Smärtan kan reproduceras när du böjer knäleden mot ett motstånd, exempelvis ryggliggandes med böjt knä och trycker hälen i marken samtidigt som foten är roterad utåt. Ofta är man samtidigt stel i hamstrings, baksida lår. Om muskeln är mycket överbelastad så är det samtidigt svårt att sträcka ut knäleden helt – detta är inte ovanligt efter att man opererat främre korsbandet, ACL. Ibland kan även slemsäcken som ligger under muskeln vara svullen, vilket också förhindrar att man kan sträcka knät fullständigt. Vissa rapporterar smärta i knävecket när de springer i nedförsbacke.

Andra funktioner för Popliteus

Knäveckets minsta muskel anses ha ett antal funktioner, som möjliggjorts genom dess unika förmåga att vända dess ursprung och infästning, beroende på om lårbenet eller skenbenet är fast gör den:

1. inåtrotation av skenbenet i ett redan sträckt knä.
2. utåtrotation av lårbenet när Tibia är fixerad, som vid stance phase i gångsteget. Det är en viktig styrfunktion av rotation i knäleden under stance phase.
3. drar knäet ur full extension vid terminal stance
4. hjälper till att (tillsammans med hamstring) excentriskt bromsa upp full extension av knäleden under swing phase.
4. upprätthåller stabilitet för PCL (bakre korsband) genom att förhindra alltför stora bakre rörelser bakåt av skenbenet.
5. drar tillbaka den laterala menisken under knäflexion.
6. ger viss stabilitet under rotation av lårbenet när skenbenet är fixerat.
7. förhindrar för kraftig utåtrotation och varusställning av skenbenet under knäböj.

Popliteus del i muskelkedjor

Muskeln är en del i superficial back line (SBL), en lång strukturell förbindelse som börjar under fotsulan, via vadmuskulaturen, knävecket, hamstrings, Gluteus Maximus, via nackrosett och slutligen ovan ögonbrynen. Om någon muskel eller struktur i den kedjan inte fungerar neuromotoriskt blir lätt en annan i samma kedja överbelastad med smärta som påföljd. Tänk ett längre godståg där en vagns bromsar slutar fungera – det blir korvstoppning när hela tågsetet ska bromsa in. Vanligast är att Gluteus Maximus inte fungerar som den ska, vilket leder till överbelastning i både hamstring och Popliteus.

Varför är din popliteus spänd och ger dig smärta i knävecket?

Varför är muskeln i sitt nuvarande tillstånd? På grund av svag framsida på låret? Är det tidigare skador som gör att muskeln måste kompensera? Är det rent utav ärrvävnad på någon annan del av kroppen? Vilka orsaker gör att du har besvär av den idag? Ett problem har mycket sällan bara en orsak, utan oftast flera. Vår absoluta styrka är att vi hittar samband där andra aldrig letar. Detta är vad som gör oss till riktiga Kroppsdetektiver.

Referenser

1.Phys Ther. 1982 Mar;62(3):279-83.
Electromyography of the quadriceps femoris muscles in subjects with normal knees and acutely effused knees.
Stratford P.

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid