Om perception och dess hierarkiska uppbyggnad.

Hur fungerar nervsystemet och vilken information är viktigast, hur kommer det sig att kroppen fungerar utan att vi behöver tänka på det och varför är vi på Kroppsdetektiverna så intresserade av nervsystemets funktion och applicering i manuell behandling.

KD General Blog Image

De av er som läser våra artiklar och har varit hos oss de senaste åren vet också vårt intresse för neurovetenskap. Hur nervsystemet kan ge oss symptom i helt andra delar av kroppen än där orsaken sitter. Symptom är det sista som visar sig i en dysfunktion, men också det första som försvinner. Modern smärtforskning berättar för oss att symtom inte berättar något om vad som är skadat eller status på själva vävnaden. Det ska mer ses som en signal från hjärnan att agera (1). Den onda hälsenan eller hopparknä är alltså ett symtom på en orsak som i 95% av fallen inte sitter på samma plats och detta enligt vår kliniska erfarenhet.

Vårt nervsystem är konstruerat för överlevnad, inte för kontorsarbete. Vi har en djup och mycket stark överlevnadsinstinkt som visar sig i alla våra system.

Perception

Perception är ett system som filtrerar enorma mängder information som vi tar in via vår omgivning. Detta filter använder en form av hierarki för att prioritera vilken information som är viktigare än annan. När det gäller motorkontroll, det vill säga hur vi rör oss och aktiverar våra muskler, så är hierarkin i fallande ordning:

✔️ögon,

✔️vestibulära systemet och

✔️proprioception

Som du märker är inte muskler inte med i denna lista alls. Muskler är ett redskap för att driva oss framåt och i perceptionens hierarki är muskler längst ner på totempålen.

Informationen som vi ser och får in via vår “horisont” och den perifera synen är högst upp i hierarkin. Detta leder till att vi kan hantera och svara på information från ögonen innan samma information kommer från källor längre ner i systemet. Deja Vú anses vara ett exempel på detta. Exempelvis när du springer i skogen så är vår tolkning av miljön runt oss det som hindrar oss från att springa rakt in i träd.

Nästa nivå i systemet är det vestibulära, öronen. Minigyroskop i öronen ger oss exakt information om rörelse och vår position i relation till gravitationen. Vår balans och förmåga att alltid ha huvudet och blicken parallellt med horisonten är exempel på vad det vestibulära systemet hjälper oss med. Kristallsjukan är ett tillstånd där vestibulära systemet är påverkat och gör att vi får svårt att hålla balansen.

Längre ner i kedjan har vi vår proprioceptiva förmåga och den är uppdelad i flera lager.

Hud och fascia som agerar skelett i nervsystemet.

Högst upp i detta lagerbaserade system har vi hud och fascia som agerar skelett i nervsystemet. Ärrvävnad i huden stör motorkontrollen så att muskelfunktionen kan bli påverkad negativt.

Signalerna från ärrvävnad i huden får inte samma form som normal stimulus och kan skapa dysfunktioner i hela kroppen med total inhibering och symtom på helt andra platser än ärrvävnaden. Ärr är i regel aktiva snarare än passiva.

Vill du veta mer om ärr på huden och hur det påverkar ditt rörelsemönster?

Stora sjok av fascia lagrar och ger ifrån sig elastisk energi. Elastisk energi är en mekanism för att lagra energi under rörelse (och samtidigt som vävnadens form förändras). Ett exempel är Latissimus Dorsi och motsatt sidas Gluteus Maximus relation via Thorakolumbala fascian (TLF) där denna bakre kedja överför energi via Latsen till Gluteus Maximus och dess funktioner som kroppens starkaste muskel och som vår primära muskel för att hålla överkroppen upprätt. När Latissimus Dorsi komprimeras i baksvingen av armen så för den över energi till Gluteus Maximus via TLF. Du kan enkelt testa hur detta fungerar i verkligheten. Prova att springa utan att pendla med armarna och sen med armarna. När kan du ta längst steg?

Periost och ligament är också viktiga delar i det afferenta informationssystemet som kommuniceras via fascian.

Nästa lager i kedjan är receptorer i leder.

Kinematik beskriver rörelsen i ledkapseln och kapseln i sig är full av receptorer. Mekanoreceptorer i ledkapseln för vidare information om ledens position och dess rörlighet (Range of motion, ROM). Mobilisering och manipulation av leder (som många manuella terapeuter såsom naprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter med OMT-examen mfl kan utföra) återställer mekanoreceptorerna. Det i sin tur leder till att motorcentrum i Cerebellum uppfattar högre ROM och då återskapar funktionen i ledens rörelseomfång.

Receptorer involverade vid muskelaktivering

För många år sedan (tidigt 70-tal) ansåg man att muskelspolen var kung inom proprioceptionen och kunde trumfa ut alla andra receptorer inom proprioceptiv förmåga.

Modern forskning om fascian har ändrat på det och man har konstaterat att muskelspolen fungerar som en reostat för rörelse. Hastigheten på koncentrisk och excentrisk rörelse, vila och muskelns längd registreras av muskelspolen.

Muskelspolen står i kontakt med vårt centrum för motorik i lillhjärnan (Motorkontrollcentrum, MMC) och när MCC uppfattar att en muskel sträcks för snabbt så inhiberas signalen till muskeln som gör att den slappnar av. Detta är en försvarsmekanism för att skydda våra muskler. Ofta när vi skadar oss så sträcks våra muskler och sannolikt aktiveras mekanismen nästan dagligen, men utan att vi märker av den då vi har synergistmuskler som delar funktion. Tack vare den inhiberande reflexen i muskelspolen så skyddas våra muskler från att gå sönder.

Vill du veta mer om proprioceptionen och hur den styr din vardag?

Vår överlevnadsinstinkt visar sig i alla delar av kroppen. Förutom muskelspolen så har vi även Golgi senorgan som skickar information om senans längd till interneuron i ryggmärgen, som i sin tur står i kontakt med bland annat Cerebellum.

Om sträckningen i muskeln ökar så trycks Golgi senorgan ihop, och en inhiberande signal ökar i takt med att senorganet komprimeras.

I huden har vi en stor mängd receptorer som alla signalerar uppåt för sortering i Thalamus och vidare till Cerebellum.

Filtrering av all information skapar en “lins” som färgas av våra tidigare erfarenheter och vårt hierarkiska nervsystem. Denna lins möjliggör att vi kan filtrera ut väsentlig information till skillnad från oväsentlig information. Du som har läst hela vägen hit kanske också nu inser att behandla symtom inte löser problemet, utan i bästa fall endast skjuter det på framtiden.

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid