Om Pectoralis Minor – en liten muskel som kan skapa stor oreda

Pectoralis minor, den lilla bröstmuskeln. Om den är dysfunktionell kan den skapa symptom som TOS/domningar i arm och hand, huvudvärk samt impingement. Att bara stretcha denna muskel är inte lösningen, lösningen är att finna orsaken till vad den lilla bröstmuskeln kompenserar för.

KD General Blog Image

Pectoralis minor är den lilla bröstmuskeln som ligger under den stora bröstmuskeln. Muskeln kommer från ett utskott på skulderbladet som heter Processus Coracoideus. Den löper sedan snett neråt inåt och fäster på revbenen nr 3-5.

Under Pectoralis minor löper hela nervplexat, plexus brachialis, och kärlen som försörjer armen. Därför är detta en väldigt intressant muskel vid någon sorts besvär ut i armarna.

Det är även vanligt att Pectoralis minor är involverad i flera vanliga dysfunktioner som axelbesvär ex impingement, simmaraxel, framåtroterade axlar, problem med andning och kompensatoriska besvär som kan leda till exempelvis ländryggssmärta.

Känner du av något av nedanstående symtom då kan du ha en Pectoralis minor som bråkar med dig:

 

  • Thoracic Outlett Syndrome Smärta/domningar ut i armen
  • Huvudvärk
  • Impingement: smärta i axelleden vid vissa rörelser i axelleden

 

Thoracic Outlett Syndrome – TOS

Pectoralis minor är en muskel som lätt blir hyperaktiv när vi sitter ner framför datorn eller gör alldagliga arbetsuppgifter som att diska eller stryka. Nervplexat Plexus brachialis löper direkt under Pectoralis minor och om Pectoralis minor blir hyperaktiv kan den ge ett ökat tryck på nervplexat. Det kan även ge ett ökat tryck på kärlen som ger besvär som stickningar, domningar, känsla av att handen blir kall och/eller smärta ut i armen och handen.

Framåtroterade axlar

Pectoralis minor är belägen i ett område där det finns många stora viktiga muskler såsom Pectoralis major, Biceps Brachii, Deltoideus, Corachobrachialis, Serratus Anterior, Subscapularis och Latissimus dorsi för att nämna några. Det är viktigt att dessa jobbar ihop för att vi ska få en normal funktion runt axelleden.

Det är dock vanligt att biomekaniken mellan alla dessa muskler inte fungerar och vi får dysfunktioner. Detta kan leda till adhesioner/ärrvävnad, vissa muskler blir överaktiva och andra blir underaktiva. Vissa muskler kan också bli dominanta i förhållande till sina synergister.

Pectoralis minor blir nästan alltid den som är hyperaktiv, vilket leder till att axlarna roterar axlarna framåt. Det är vanligt att denna muskel begränsar den stora ryggmuskeln Lattisimus dorsi när axlarna roterat framåt då Latissimus dorsi gör motsatt rörelse och för skuldran bakåt och neråt.

Ska man stretcha bröstet för att få tillbaka axlarna?

Att stretcha bröstet för att få tillbaka axlarna är en myt som en gång för alltid måste förstöras: det hjälper inte annat än kortvarigt och symptomlindrande!

När Pectoralis minor blir hyperaktiv vill axlarna rotera framåt i en protraktion. Detta får som följd att även huvudet rör sig framåt. Denna rörelse kallas framåtriktad rörelse och när detta sker är det vanligt att musklerna som gör motsatta rörelsen, en retraktion, blir begränsade av Pectoralis minor.

De musklerna som gör retraktion är mellersta delen på Trapezius och Rhomboideus.

Det kommer således inte ge någon långvarig effekt om du bara stretchar bröstmusklerna. Om vi ”bara” stretchar bröstet kommer vi fortfarande att ha obalans mellan Pectoralis minor och Trapezius och Rhomboideus.

Det är mycket effektivare om vi får Pectoralis Minor att först fungera normalt och sedan direkt efter ser till att låta mellersta Trapezius och Rhomboideus arbeta. Detta ger inte bara en avslappning av den hyperaktiva muskeln utan det återställer även balansen mellan musklerna som gör framåtriktad rörelse och retraktion av skulderbladet.

Huvudets position

Om vi har fått en framåtriktad rörelse av skulderbladet så kommer huvudets position att vara längre fram, vilket leder till många följdeffekter i kroppen, sk dominoeffekter.

Om huvudet är längre fram än normalt kommer bröstryggen att kompensera för huvudets position, bröstryggen tenderar att driva bakåt och rundas och vi får en ökad puckelrygg. Detta leder i sin tur till att ytterligare en kompensation att bäckenet roterar framåt för att försöka skapa jämnvikt i kotpelaren. Vid en framåtrotation av bäckenet så ökar vi även draget i hamstring, vilket leder till en ökad känsla av tajt hamstring.

En framåtriktad rörelse av skulderbladen kan alltså leda till besvär i huvud/nacke, bröstrygg, ländrygg och ben – alltså i princip hela kroppen just på grund av Pectoralis Minor.

Pectoralis minors effekt på skulderblad och axelled

Pectoralis minor gör en downward rotation av skulderbladet och är ofta involverad i axelledsdysfunktioner. Om Pectoralis minor blir överaktiv så begränsar den ofta sin antagonist av skulderbladsrotationen – Serratus Anterior. Pectoralis minor kan även begränsa skulderbladets förmåga till upward rotation.

Om skulderbladet inte kan rotera upwards (inferior angle rör sig inte utåt på bröstkorgen) så kommer vår förmåga att lyfta armen utåt (abduktion) att begränsas och det är större risk att vi drabbas av en inklämning av Supraspinatussenan eller slemsäcken. Impingement ger en skarp smärta i axelleden och man kan inte lyfta armen över axelleds höjd. Om Serratus anterior är begränsad kan detta också leda till en vingskapula, där skulderbladet sticker ut från revbensbågen.

Om skulderbladet inte kan stabiliseras under rörelse så ökar detta risken för få en dysfunktion i axelleden.

Pectoralis minor gör även en inåtrotation i axelleden. När den blir överaktiv påverkar den ofta sina antagonister som gör en utåtrotation i axelleden; Deltoideus bakre del, Infraspinatus och Biceps långa huvud.

En relativt vanlig dysfunktion i axeln är när Biceps långa huvud glider ur sin fåra, den rör sig då medialt mot Biceps korta huvud, När detta händer får man en distinkt smärta på framsidan av axeln. En effektiv behandling är att få Pectoralis minor att slappna av och direkt efter återplacera biceps långa sena i sin fåra.

Hur påverkar Pectoralis minor kinetic chain?

Pectoralis minor kan även påverka muskler som inte ligger direkt i dess närhet via muskelslyngor, så kallade kinetic chains. Ett mycket vanligt samband där Pectoralis minor är involverad är i ett rörelsemönster när vi går, ex hö arm och vänster ben fram.

Pectoralis minor har stor påverkan på den diagonala främre kedjan när den är överaktiv. Den kan begränsa muskler på motsatt sida som Psoas major (höftböjaren)och Rectus femoris (långa främre lårmuskeln).

Den kan även begränsa samma sidas muskler som extenderar i höften (sträcker i höften under gång) ex Gluteus maximus och motsatt sida arm när den extenderar i axeln (för armen bakåt under gång) ex Deltoideus bakre del.

Pectoralis minor kan även vara intressant när det finns en begränsning av rotation i bröstryggen. Samma sidas Pectoralis minor ex hö sida kan begränsa bröstryggsrotation till höger.

Hur kan Pectoralis minor påverka andningen och ländryggen?

Eftersom Pectoralis minor fäster på revbenen så är det direkt en accessorisk andningsmuskel. Den är också ofta involverad i andningsdysfunktioner och människor som toppandas har ofta överaktiva Pectoralis minor och Scaleniusmuskulatur eftersom de höjer bröstkorgen.

Det är precis funktionell motsatt rörelse som Quadratus Lumborum gör, den sänker revbenen. Så en överaktiv Pectoralis minor kan även begränsa Quadratus lumborum.

Om Quadratus lumborum begränsas ökar det risken markant att få ländryggssmärta då den är viktig för stabiliteten i ländrygg och bäcken.

Behandling av Pectoralis minor och aktivering av Quadratus lumborum kan lindra så väl ländryggssmärta som felaktigt andningsmönster.

Slutligen så bör du inte glömma bort Pectoralis minor vid huvud/nacke, axel, hand, höft, ben eller andningsbesvär. Det är en liten kraftfull muskel som nästan alltid är överaktiv och begränsar sin omgivning.

Slutord

Artikeln påvisar komplexiteten och svårigheterna som uppstår i att hitta orsaken till varför vissa besvär uppstår. Det är mycket sällan platsen för smärtan som är samtidigt är orsaken till det onda. Naprapaterna på NAPRALOGICA är vidareutbildade inom moderna behandlingsmetoder såsom neuromotorisk aktivering och har en djup kunskap om de intrikata mekanismer som styr våra rörelser. När du vill bli smärtfri idag är vi det givna alternativet för dig som söker naprapat i Stockholm.

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid