Yrsel efter naprapatbesök?

  • Naprapati
  • Lästid: 3 minuter
  • Skriven av: Jonas Hård af Segerstad

Har du fått yrsel efter att ha fått en behandling hos naprapat? Det behöver inte vara något att oroa sig över, på grund av hur vi behandlar. Genom att påverka nervsystemet kan det förändrade informationsflödet ibland bli lite för mycket för kroppen. Den behöver re-kalibrera , eller om det är mer lättförståeligt – uppdatera GPS:en.

KD General Blog Image

Yrsel efter naprapatbesök är ovanligt, och har allt som oftast en mycket enkel och helt riskfri orsak.

Nedan är fyra olika tillfällen då yrsel kan uppkomma i samband med behandling hos naprapat:

1) Vid behandling så stimulerar vi nervsystemet på flera olika sätt, vilket i sin tur ger ett starkt inflöde av nervimpulser till hjärnan – och när det sker ett för stort inflöde som inte hjärnan klarar av att filtrera så kompenserar hjärnan bland annat genom yrsel. Det är helt ofarligt och går snabbt över.
2) Stressade individer med psykosomatiska besvär eller filterstörningar har svårare att differentiera nervimpulser. Vid stimuli av nervsystemet så sker vanligtvis en bortfiltrering av oviktiga signaler innan det når hjärnan, men vid psykosomatik/filterstörning så är denna utfiltrering svagare och hjärnan belastas kraftigt med nervimpulser – i dessa fall har vi noterat kallsvettningar och yrsel redan vid magliggande.

3) Blodtrycket kan sjunka rejält under behandling och vid uppresning blir man yr innan blodtrycket normaliserats. Vi låter inte patienter lämna oss yra.

4) Väldigt sällan har yrsel som uppkommer efter naprapatbesök en allvarlig orsak. Manipulation av nacken är oftast en mycket säker behandlingsmetod, men i enstaka fall, något känt fall varje tredje år av ca 3 miljoner behandlingar per år, så skadas ett av de kärl som försörjer hjärnan med blod, och cirkulationsstörningar kan uppstå eller stroke.

Vi på Kroppsdetektiverana är mycket restriktiva till att justera nacken då vi anser att orsaken till besvären oftast inte finns att hitta i nacklederna. Behandlingar hos oss är alltså mycket säkra och utan invasiva metoder.

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid