Naprapatbehandling avdragsgillt

  • Naprapati
  • Lästid: 4 minuter
  • Skriven av: Jonas Hård af Segerstad

Arbetsgivare kan få göra avdrag för den behandling som kallas “förebyggande behandling”, om arbetsgivaren kan visa att behandlingen har som mål att den anställde ska kunna fortsätta arbeta. Förebyggande behandling behöver inte bara innefatta manuell behandling utan kan även vara föreläsningar eller ergonomisk rådgivning.

KD General Blog Image

Naprapatbehandling avdragsgillt
Skatteverket skriver att förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling hos legitimerad naprapat är skattebefriad. Detta gäller all arbetslivsinriktad rehabilitering som en arbetsgivare har skyldighet att svara för och är i det närmaste helt skattefri för den anställde.

Ansvaret för arbetsgivare tar vid efter att vården hos läkare har avslutats. Detta kan t.ex innebära att den anställde behöver gå ett antal gånger till en legitimerad naprapat för att få ordning på smärta i axel som omöjliggör arbete i kök eller framför dator, eller långvarig kronisk smärta i bröstryggen som gör att den anställde inte kan arbeta mer än 50 % av tiden.

Då de allra flesta naprapaterna idag arbetar i privat regi (det finns idag få naprapater inom offentligvården, däremot har vissa landsting avtal med naprapatkliniker, vilka naprapater som har avtal kan du läsa här) och företaget betalar, får företaget inte göra avdrag, men vårdtagaren ska inte förmånsbeskattas.

Förebyggande behandling
Arbetsgivare kan  få göra avdrag för den behandling som kallas ”förebyggande behandling”, om arbetsgivaren kan visa att behandlingen har som mål att den anställde ska kunna fortsätta arbeta. Arbetsgivaren behöver inte lämna in några läkarintyg, men det är arbetsgivarens ansvar att för varje arbetstagare göra en individuell bedömning av den anställdes behov och vad den förebyggande behandlingen syftar till. I detta läge kan en legitimerad naprapat hjälpa till i arbetet att ta fram en arbetsplan med förebyggande behandling, och vilka olika instanser som arbetstagaren kan tänkas gå till.

Några exempel är förebyggande behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Förebyggande åtgärder och behandlingar kan även röra sig om föreläsningar eller rådgivning, tex ergonomi eller kostrådgivning. Naprapaten kan även hjälpa till att ta fram hjälpmedel, tex dator eller kontor för att minska risken för sjukdom i tjänsten, och därmed minska kostnaderna för arbetsgivaren.

Kontorsmassage av t.ex naprapat och liknande behandlingar räknas av Skatteverket som skattefri friskvård om behandlingen erbjuds hela personalen. Det skattefria beloppet uppgår till ett ”mindre belopp” men vad ett mindre belopp innebär finns ej beskrivet i lag, dock har det i samtal med SKV angetts årskort på SATS som referens.

Alla massagebehandlingar från en leg naprapat har 25% moms, en förebyggande behandling eller leg naprapatbehandling har 0% moms såsom andra legitimerade personer, t.ex läkare.

Källa: Skatteverket

Du vet väl att du kan boka naprapatbehandling direkt på Kroppsdetektivernas hemsida?  Klicka här för att komma till vår bokningssida.

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid