Kostnad för naprapatbehandling?

  • Naprapati
  • Lästid: 4 minuter
  • Skriven av: Jonas Hård af Segerstad

Kostnaden hos en naprapat skiljer sig mellan terpaeuter och städer. Till skillnad från fysioterapeter saknar de flesta naprapat vårdavtal och arbetar privat med sina kliniker, därför är det dyrare att gå till en naprapat än till en fysioterapeut. Hos oss på Kroppsdetektiverna kostar ett besök 890 hos Daniel, 1390 hos Jonas.

KD General Blog Image

Kostnaden för en naprapatbehandling skiljer sig mellan olika naprapater, även inom samma stad. Det finns ingen generell prislista som naprapater arbetar efter, utan alla är egna företagare och det råder fri prissättning. Kostnaden för en naprapatbehandling ska täcka lön, avbetalning på utbildningen till naprapat, tjänstepension, semester, kostnader för att driva verksamheten, men även efterfrågan och erfarenhet spelar in. All utrustning som den privatägda kliniken har medför utgifter vid inköp och drift, och detta tas ut på priset mot dig som kund, precis som vid all annan affärsverksamhet. Till skillnad från många sjukgymnaster så saknar de flesta naprapater idag vårdavtal. Detta förklarar varför en naprapatbehandling kostar mer än vad en skattesubventionerad behandling hos sjukgymnast gör.  En skattesubventionerad behandling genom vårdavtal betalar du redan genom den skatt som dras på din lön.

En naprapatbehandling hos Kroppsdetektiverna kostar för närvarande 890kr-1390kr  (2021-05-07). Priset kan justeras utan att denna sida uppdateras.

Avtal med landsting/”försäkringskassan”

Ett fåtal naprapater idag har avtal med landstinget/försäkringskassan och vilka dessa är kan du läsa mer om här. För närvarande arbetar Svenska Naprapatförbundet för att alla patienter, oavsett inkomst och ålder, ska kunna gå till en naprapat för att få hjälp med sin smärta från muskler och leder. Som det är idag när endast de bättre förmedlade har råd att gå till naprapat så slår det olyckligt mot arbetslösa, studenter och pensionärer  av olika slag.

Hur går naprapatbehandlingen till?

Efter att du som patient berättat för din naprapat kring din problematik så utförs olika tester för att komma närmare orsaken till dina besvär. Naprapaten är utbildad till att genomföra en full neurologisk undersökning avseende funktion i nerver (känsel, reflex och grovmotorik) samt specifika led eller muskeltester. Själva naprapatbehandlingen genomförs genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med t.ex stretching, massage, stötvågsbehandling eller medicinsk laser.

Inledningsvis inriktas naprapatbehandlingen på att minska smärtan och återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker till varför smärtan uppstod, som t ex muskulär obalans eller brister i hur du arbetar, tex statisk belastning vid skrivbordet. Det senare görs med hjälp av individuellt anpassad rehabilitering och ergonomiska råd. I vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser eller kostanalyser.

Hur många behandlingar behövs?

Generellt kan vi säga att hos oss krävs det normalt 2-4 naprapatbehandlingar per orsak som du söker för. Dock så påverkar alltid just din orsak till smärta, och din fysiska form och möjlighet till att utföra de förslag på förändringar i motion eller arbete som naprapaten kan ge dig. Om orsaken är att dina muskler är för svaga jämfört med kravställningen på dessa så krävs även att du arbetar med att stärka upp dessa muskler på egen hand, antingen genom övningar som du får av oss, eller med hjälp från personlig tränare eller sjukgymnast.

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid