Kissar du på dig när du nyser? Vi förklarar varför i artikeln

Kvinnor för i större utsträckning bäckenbottenbesvär än män, anledningen är för att kvinnor bär och föder barn. Vad händer, varför händer det och vad ska man göra för att slippa dessa besvär?

KD General Blog Image

Det är vanligt att kvinnor kissar på sig när de nyser, hostar eller hoppar, och ofta kan man sätta det i samband med graviditet, men också stress. Det är vanligt att detta hindrar kvinnorna att leva i sin vardag fullt ut, och att behöva stå där med benen i kors när man nyser offentligt då man annars kissar på sig är det många som berättar om. Det är ovanligt, men även män kan drabbas av detta. Läs för all del vidare – det finns hjälp för er.

Det är mycket vanligt att kvinnor har inkontinens post partum, i en studie var det över 57% som hävdade att de hade problem 6 månader efter. Samtidigt har man kunnat se att inkontinensen uppstår redan under graviditeten i över 70% av de som svarade  när magmusklerna sträcks ut och neurologiskt nedregleras.

Att man kissar på sig när man nyser har en enkel förklaring, men desto svårare att korrigera på egen hand. Med hjälp av vår kompetens och de övningar vi ger dig kan du själv i hemmets lugna vrå få dina muskler att fungera som de skall.

När du nyser aktiverar du kroppens främsta andningsmuskel, diafragman, som trycks nedåt. Samtidigt som diafragman aktiveras ska också bäckenbottenmuskulaturen aktiveras och dra sig uppåt. Detta på grund av att diafragman och bäckenbotten tillsammans bildar golv och tak i vår ”core”. Anatomin i bäckenbotten skiljer sig mellan män och kvinnor, men basfunktionen är densamma – stabilitet och därmed att kunna ”knipa en stråle” (stabilitet går före funktion).
Läs mer om diafragman och varför den ofta är dysfunktionell

Vid vaginal förlossning töjs bäckenbottenmuskulatur ut kraftigt och blir nedreglerad genom samma mekanism som när magmusklerna sträcks ut, muskelspolen aktiveras vilket leder till att signaler går inte från den styrande delen av hjärnan till muskulaturen och funktionen med att musklerna drar ihop sig fullständigt uteblir. Detta innebär att 30ms innan du sätter foten i marken, eller vid alla andra tillfällen som ”core” ska aktiveras så kommer musklerna inte att kunna aktiveras fullt ut – när man gör ett EMG, dvs mätning av nervsignalerna till musklerna under aktivitet, ser man att signalerna till en nedreglerad muskel blir försenade och försvagade.

Det finns fler orsaker till att bäckenbotten ”kopplas ur”

När ”core” ska aktiveras  kommer i normalfallet att diafragman att dras mot centrum av kroppen, dvs navelregionen, och bäckenbotten likaså. Framifrån aktiveras Transversus Abdominis och bakifrån Multifider. Det bildas en betydande kraft när kraften genereras centralt.

Om någon del inte svarar neurologiskt fullt ut så kommer kraft att läcka ut via den nedreglerade delen som är hämmad. Om bäckenbotten inte kan aktiveras fullständigt kommer kraften från diafragman skjuta ner genom bäckenet.

När man då nyser så trycks diafragman neråt med stor kraft. Denna kraft fortsätter ner genom bålen och bäckenbotten, passerar urinblåsan och trycker urinen nedåt. Där är skälet till att många kvinnor kissar på sig när de nyser, eller hoppar studsmatta. Tänk dig en plastpåse med hål i botten som du fyller med vatten – hur bra håller den ihop om du lägger tryck ovanifrån?

Om du sprack  under förlossningen och blev sydd så är det med stor säkerhet ärrvävnaden där som hämmar signalen. Där kan vi visa dig hur du själv kan korrigera de störande signalerna i ärret i tryggheten av hemmets lugna vrå.

Lösningen är att alltså att korrigera orsaken till att signalen till bäckenbottenmuskulaturen är nedreglerad. Först då kan funktionen återfås och kvinnan slipper kissa på sig vid kraftig utandning.

Läs mer om varför knipövningar inte alltid är bra

För en djupare förståelse kring ärrvävnads påverkan på nervsystemet rekommenderar vi läsning av vår artikel om ärrvävnad, i vilken du även hittar vetenskapliga referenser.

Läs mer om ärr i huden och hur det kan påverka din muskelfunktion

Referenser:

Risk factors for postpartum urinary incontinence.
Leroy Lda S, et al. Rev Esc Enferm USP. 2016.

[The impact assessment of pelvic floor exercises to reduce symptoms and quality of life of women with stress urinary incontinence].
Jurczak I, et al. Pol Merkur Lekarski. 2016.

 

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid