Hudsensation påverkar vår rörelseförmåga

Om huden ger bristande feedback tillbaka till hjärnan så kan det påverka hur aktiveringen av muskler sker i området. Detta påverkar med andra ord hur du rör dig vid aktivitet. Hudsensation påverkar vår förmåga att röra på oss genom informations utbyte.

KD General Blog Image

Hudsensation

På Kroppsdetektiverna fokuserar vi vår behandling på att undersöka, testa och behandla kroppens förmåga att ta upp och processa information från receptorerna (funktionell neurologi) som finns i vår kropp. Genom att behandla på detta sätt kan vi effektivisera rörelse och förbättra symptom långsiktigt. Istället för att fokusera på att en stel muskel eller led behöver masseras upp behandlar vi roten till problemet.
Det är nämligen så att rätt rörelse kan bara ske om vår hjärna får rätt information. Om input är fel kan output aldrig bli rätt.

Hudsensation studie 1

Hur kan vi vara så säkra på att vår rörelseförmåga är beroende av vår hudsensation?

Till exempel stödjer denna artikel detta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20817078/

En snabb förklaring av artikeln är att man inducerat nedsatt känsel i huden på fotens ovansida. Därefter bett testpersonerna att röra foten till olika vinklar av dorsal- och plantarflexion.

Från början kunde testpersonerna vara ganska precisa i sina rörelser men med den inducerade känselnedsättningen hade de svårare att hitta rätt vinkel med foten. Alla rörelser som testades var påverkade av att huden på ovansidan av foten hade sämre förmåga att meddela hjärnan om vad som hände.

Detta tyder på att förändring i känsel eller information från huden påverkar fotens rörelseförmåga och precision. Man kan då anta att huden har liknande funktion runt om i våran kropp. Det är därmed troligt att det inte bara är information från huden som kommer påverka vår förmåga att röra oss.

Hudsensation studie 2

En annan artikel som jämförde muskelaktivering under gång mellan personer utan ankel instabilitet och med ankel instabilitet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4559991/

Här kunde man se att aktiveringsmönstret för musklerna hos personerna med instabiliteten var annorlunda. Troligt att stukningen som leder till ankel instabiliteten har förändrat proprioceptionen så att muskelaktiveringen inte kan ske normalt.

I och med detta förstår vi nu hur till exempel en fotledsstukning, ärrvävnad, brännskada, operation eller kraftigt trauma mot vår kropp kan påverka rörelse. Så fort informationen har förändrats som hjärnan tar upp kommer även output att förändras. Det vill säga rörelser kommer förändras. Många gånger kan vi anpassa oss efter det men ibland är det just denna anpassning som kan ge oss symptom eller besvär. 

Hur använder vi oss av detta?

Vi på Kroppsdetektiverna kan hjälpa dig om du har besvär med gamla skador som försvårar din förmåga att röra dig som du vill, vi kan inte läka nerver men vi kan hjälpa kroppen med utbytet mellan informationen i input och ouput.

Vi förstår att det inte räcker att massera en muskel eller manipulera/stretcha en led då detta inte ger långvariga resultat i form av att förändra din proprioception.

Kom till oss om du önskar få ett nytt perspektiv på dina besvär och krämpor och optimera rörelse.

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid