Frozen shoulder - adhesiv kapsulit

Smärta i axeln som inte försvinner, har du svårt att utföra de vanliga rörelserna utan att få ont. Du kan lida av frozen shoulder som är ett inflammatoriskt tillstånd i axeln som liknar impingement till en början men är mer långvarigt. Det är svårt att stoppa tillståndet men vi kan hjälpa dig med smärtan under perioden besväret är aktivt.

KD General Blog Image

Frozen shoulder börjar som djup värk i axelleden, och värken blir värre och värre för att sedan finnas med konstant under dygnets alla timmar. Rörligheten blir sämre enligt axelns kapsulära mönster – först blir utåtrotation i axelleden sämre, därefter lyfta armen rakt utåt/uppåt (abduktion) för att därefter inte kunna rotera armen inåt i en inåtrotation. Många upplever att rörligheten i axlar, skuldra och bröstrygg blir sämre och upplever smärta även i ryggslutet.  De som drabbas är medelålders 35år och uppåt, och ofta kvinnor, och till en början kan frozen shoulder vara svår att differentialdiagnosticera från impingement i axeln.

 

Allmänt

Frozen shoulder sägs vara en inflammatorisk sjukdom. Vi har hittat en studie som stödjer detta faktum (1).

Patienter med db Mellitus (diabetes) drabbas oftare, troligtvis på grund av den försämrade cirkulationen som sjukdomen medför. Ofta kan man se att om den ena genetiska tvillingen drabbas så drabbas ofta den andra , och ofta att båda axlarna drabbas men med en viss tids mellanrum. Arbete påverkar också troligtvis där hantverkare har en högre risk för att få Frozen shoulder.

Symptom och faser av frusen skuldra

Symptomen på en frusen skuldra utvecklas vanligtvis gradvis under ett antal månader eller år. Det finns tre separata faser till diagnosen Frozen Shoulder, som ibland kan vara svåra att urskilja från andra orsaker till smärta eller värk i axeln. Symptomen kan också variera mycket från person till person.

Fas ett

Axelns anatomi

Under fas ett, ofta kallad ”frysningsfasen” eller den inflammatoriska fasen, så kommer din axel att börja värka och bli mycket smärtsamt när du sträcker dig efter saker. Smärtan är ofta värre på natten och när du ligger på den drabbade sidan. Detta stadium kan pågå 2-9 månader. Under denna fas blir musklerna kring axelleden ofta påverkade och stela, framförallt mm Deltoideus, Infraspinatus, Teres minor, Supraspinatus och i viss mån även Biceps Caput Longum. Här kan vi på Napralogica hjälpa till att lindra smärtan genom att behandla stela muskler, och ge bra och konkreta rehabiliteringsprogram för att minska effekten av Frozen shoulder.

Fas2 två

Fas två är ofta känd som den ”frysta fasen” eller stelningsfasen. Din axel kan bli allt stelare, men smärtan brukar inte bli värre och kan även minska. Axelns muskler kan börja minska i storlek då de inte används. Stelningsfasen varar 4-12 månader. Som du förstår så är din egen rehabilitering av stor vikt så se därför till att tidigt efter att diagnosen har blivit etablerad också få professionell rehabilitering. Här kan vi naprapater gå in och påverka den den frysta fasen genom att direkt behandla ledskapseln, öka rörligheten och korta ner fasens längd.

Fas tre

Fas tre är ”upptiningsfasen” eller remodelleringsfasen. Under denna period kommer du att återfå en del av rörligheten i din axel. Smärtan börjar minska, även om den kan återkomma medans stelheten minskar. Även om du inte kommer att återfå full rörlighet i din axel så kommer du att kunna utföra många fler vardagsuppgifter. Etapp tre kan pågå från fem månader till flera år.

Behandling

Processen i Frozen shoulder går inte att stoppa, och processen kommer att fortgå tills den har läkt ut. Ofta tar detta mellan ett halvår och flera år innan skadan har läkt ut. För att minska den negativa effekten på ditt vardagsliv som Frozen shoulder innebär så är det viktigt att du tidigt tar kontakt med terapeuter som kan både diagnosticera och rehabilitera smärta i axeln på ett effektivt sätt. Vi på Napralogica har stor erfarenhet av att behandla Frozen shoulder och annan orsak till smärta i axeln. Boka din behandling på vår förstasida eller via bokningsknappen till höger.

Egenbehandling är styrketräning av ryggens muskulatur samt de muskler som påverkar axelleden direkt eller indirekt. Framförallt ska rotatorcuffens muskulatur tränas för att öka styrkan och hålla igång rörligheten. Annan rörlighetsträning är att rekommendera. Vila kommer sannolikt att åstadkomma att symptombilden blir värre.

Annan behandling

Tidigare har kirurgi framstått som ett alternativ, men forskning har konstaterat att resultaten inte har varit så bra. Med tanke på kortisonets negativa långtidseffekter på den kollagena vävnaden i lateral epikondyalgi (tennisarmbåge) så bör man även tänka över kortisoninjektion vid frusen axel (i GH-leden) då kortisonet diffunderar ut i resten av kapseln, och kortisoninjektion i det subakromiala rummet är att föredra då precisionen ökar. (2)

Orsak

Orsaken till Frozen shoulder är inte helt klarlagd. Det kan vara genom direkt trauma eller genom långvarig överbelastning av axeln. Sjukdomen gör att ledkapseln till axeln skrumpnar ihop och blir stel. Detta medför värk och stelhet i axelleden.

Källor:

(1)Inflammatory cytokines are overexpressed in the subacromial bursa of frozen shoulder. Lho YM, et al.. J Shoulder Elbow Surg. 2013 May;22(5):666-72. doi: 10.1016/j.jse.2012.06.014. Epub 2012 Sep 21.

(2) Comparison of glenohumeral and subacromial steroid injection in primary frozen shoulder: a prospective, randomized short-term comparison study. Oh JH, et al. J Shoulder Elbow Surg. 2011 Oct;20(7):1034-40. doi: 10.1016/j.jse.2011.04.029. Epub 2011 Aug 4.

Artikeln är inte färdigskriven, utan kommer att kompletteras med fler intressanta studier och deras resultat om orsak och effekten av behandlingsmetoder.

 

Allt material på denna sida skyddas enligt svensk lag och kopiering av hela eller delar av innehållet utan källhänvisning kommer att lagföras. Vi använder Copyscape för att kontrollera halten av kopierat material.

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid