Den funktionella ryggmuskeln Latissimus dorsi

Vilken muskel i kroppen kan vid dysfunktion ge besvär i alla dessa områden: Nacke, skuldra, armbåge, ländrygg, underben och fot. Latissimus dorsi, muskeln som är en stor del av den bakre kedjan som ska kunna skapa rotation och kraft framåt i vårat steg. Vad mer gör den viktig? Läs här.

KD General Blog Image

Namnet Latissimus Dorsi kommer från det latinska ordet för ”bred” – latissimus och ”bakom” – dorsi. Latissimus Dorsi (”Latissimus”) är den stora ryggmuskeln som alla killar vill ha – den gör att ryggen ser ut som ett ”V” och har man en stor ryggtavla så har man en välutvecklad Latissimus Dorsi. Muskeln sträcker sig snett över hela ryggen och funktionellt är den överlägsen och påverkar stora delar av kroppen och många av våra funktioner när vi rör oss där muskeln löper från överarmen ner via nedre revbensbågen till thorakala fascian och höftbenskammen. En hämmad Latissimus ger instabilitet till axelleden, och är ofta involverad i axelproblematik, nackbesvär, armbågsproblematik, besvär i motsatt sida SI-led, hamstring, hälsena och under foten.

Latissimus anatomi

Latissimus_dorsiMuskeln urspringer från Tuberculum Minoris på Os Humerii (överarmen) och fäster in på på tionde till tolfte revbensbågarna, spinalutskotten på Th 7-12, fascia thoracolumbalis, crista iliaca samt costae 10-12 och innerveras av n. thoracodorsalis.

Latissimus lokala funktioner

 

  • Depression av axel
  • Inåtrotation av axel
  • Adduktion av axel
  • Extenderar axeln
  • Vid fx axel – lateralflexion av bålen

 

Latissimus globala funktioner

Det finns få muskler i kroppen som är så betydelsefulla som Latissimus. Eftersom den kopplar ihop Thoracolumbala fascian med överarmen så kan en hämmad Latissimus ge smärta i nacke, skuldra, armbåge, ländrygg, underben och fot och även ge dig ett dysfunktionellt löpsteg. Med hämmad menar vi att den är dysfunktionell och icke-fungerande på grund av otillräckligt flöde från motorkontrollcentrum i lillhjärnan.

Latissimus är en del av den bakre kedjan som inbegriper Latissimus Dorsi, thorakolumbala fascian, och från och med här kontralateralt: SI-led, Gluteus Maximus, Vastus Lateralis och subpatellarsenan.
Genom den främre ytliga armkedjan påverkar Latissimus mediala delen av överarmen, mediala epikondylen, underarmsflexorerna och fingerböjarmusklerna.

Muskeln binder ihop överkroppen med underkroppen genom den djupa främre kedjan där den tillsammans med Quadratus Lumborum, Iliopsoas, Erector Spinae och Transversus Abdomini ger stabilitet till ryggraden. Den är en extensor i ländryggen tillsammans med Erector Spinae, mm Obliquer bilateralt samt extension och adduktion av skulderbladet. I den djupa främre kedjan ingår musklerna Infrahyoidala musklerna, scalener, diafragman, Psoas, Iliacus, Pectineus, Adduktor Brevis, Longus och Magnus, Tibialis Posterior och långa tåböjarmusklerna.

Muskler som kan hämma Latissismus är exempelvis övre trapezius samma sida. Övre Trapezius och Latissimus är antagonister i axelled – Trapezius vill lyfta axeln och Latissimus vill sänka axeln. Pectoralis Minor är synergist till muskeln vid inåtrotation av axeln, men antagonist vid Latissimus retraktion av axeln där Pectoralis Minor vill göra en protraktion. Pectoralis Minor är ofta fasciliterade hos kontorsarbetare, och hämmar ofta Latissimus.

Gluteus Maximus och Latissimus Dorsi kan båda hämmas av thorakolumbala fascian, och är i praktiken hos oss en vanligt förekommande händelse. Den sneda bakre kedjan består av Latissimus, genom Thorakolumbala fascian, kontralaterala Gluteus Maximus och SI-led.

Latissimus är funktionellt motsatt till bålens flexion, den är synergist till Quadratus Lumborum i sidobålflexion, funktionellt motsatt till främre och mellersta deltoideus under abduktion av skulderbladet och funktionellt motsatt till Infraspinatus och Teres Minor i utåtrotation i axelled. Latissimus är accessorisk till samma sida Quadratus, till Rectus Abdomini och mm Oblique i bålflexion och bålrotation och Subscapularis i inåtrotation av axeln. Med tanke på Quadratus Lumborums andra funktioner kan en hämmad Latissimus fascilitera Quadratus Lomburum som komprimerar ryggraden med ländryggssmärta som följd.

För att aktivera en hämmad Latissimus räcker det inte bara att stretcha eller träna den muskeln, utan orsaken till varför Latissimus är hämmad måste först lösas, därefter kan muskeln kopplas in i sitt normala rörelsemönster. Att stretcha eller massera en hämmad Latissimus är som att ge ett hungrigt skrikande barn en napp – det är tyst en stund men börjar snart skrika igen. Vi möter ofta vältränade idrottare som ofta tränar Latissimus flera gånger i veckan, men där den fortfarande är hämmad med suboptimal funktion då orsaken till hämningen fortfarande kvarstår!

Löpning och Latissimus Dorsi

I vårt löpsteg så kopplas Latissimus in genom den bakre kedjan när vi pendlar armen bakåt och i den bakre kedjan är ofta Latissimus och Gluteus Maximus hämmad av thorakolumbala fascian, vilket innebär att övriga muskler i den bakre kedjan blir fasciliterade för att kompensera. Som tidigare nämnt så är Latissimus ofta en bidragande orsak till besvär i baksidan motsatt sida. Löpekonomin kan bli påverkad i en negativ riktning vid en hämmad Latissimus. Den bakre kedjans huvudsakliga funktion är att föra över kraft från bålen till underkroppen, men vid en hämmad Latissimus kan kraften inte tillgodogöras och vi får ett dysfunktionellt löpsteg med sämre löpekonomi. Många löpare har en hämmad Latissimus tillsammans med hämmad Gluteus Maximus på motsatt sida , vilket medför att hamstring och underben får arbeta hårdare, med stelhet i hälsena och plantar fascian.

Konklusion

Som ni säkert förstår vid det här laget är kroppen ytterst komplicerad i sina rörelsemönster, och dysfunktionella rörelsemönster skapas lätt vid statiskt arbete eller skador. Dessa mönster syns inte förrän de provoceras under regelbunden träning och hämmade muskler blir uttröttade. Då kommer överbelastningsskador och ger sig till känna. Våra naprapater på Napralogica är experter på neuromotorisk aktivering och screening av felaktiga rörelsemönster. Genom att boka en behandling hos en våra naprapater i Stockholm kan ni räkna med att gå härifrån starkare och med mer kunskap om hur kroppen fungerar. Optimera ert nervsystem för er idrott och prestera bättre under träning och tävling.

Läsvärt:

Om Pectoralis Minor – En liten muskel som kan skapa stor oreda

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid