Om benmärgsödem

Benmärgsödem uppstår som oftast av att området är överbelastat, det är alltså inte grundproblemet och bör inte behandlas som det heller. Man måste finna orsaken till varför området är överbelastat för att lösa benmärgsödemet. Annars är risken att det kommer tillbaka.

KD General Blog Image

Foto: Arthur Poulin

Benmärgsödem och ödem generellt kan uppstå vid en rad olika platser i kroppen och det är därför svårt att generellt skriva om varför benmärgsödem uppstår i ryggraden eller i bäckenet eller under hälen. Allt har sina olika orsaksmekanismer. Det man med klarhet kan säga är att benmärgsödem är ett symptom på en annan skada.

Vad är då benmärgsödem?

Benmärgsödem är ett tydligt tecken på att skelettdelen eller mjukdelen som ödemet finns i är kraftigt överbelastat. Det är en del i en läkningsprocess, och smärtan som kommer i samband uppstår genom den svullnad som ödemet, dvs vätskeansamlingen, medför i benet och detta är en tydlig varningssignal på att rörelsen stressar kroppen och därmed inte bör belastas mer än nödvändigt.

Det kan komma av kraftigt trauma, exvis slag mot en muskel, eller som en långsam överbelastning som vid ödem i fötter och bäcken, men även av cancer. Ofta möter vi dessa skador hos idrottare efter en längre tids överbelastning, exempelvis hos triathleter.

Behandla symptomen först sen orsaken.

Som naprapater är vi vana att söka efter och behandla orsaken till varför skadan uppstår från första början. Om inte orsaken behandlas så riskerar skadan att bli kronisk. Att bli smärtfri från benmärgsödem har tidigare varit en långsam process som tagit flera månader, ibland upp till år, men vi har tagit fram en behandlingsstrategi som förkortar läketiden avsevärt.

Vi har konstaterat genom MR före och efter behandling att vår metod är framgångsrik. På tre behandlingar lyckades vi få patienten smärtfri. Vi har tidigare behandlat ett antal elitidrottare till smärtfrihet med samma metod, men av kostnadsskäl inte gjort påföljande MR.

När smärtfrihet är uppnådd återstår att behandla orsaken till att besvären uppstod från första början. En inventering av interna och externa svagheter görs för att hitta orsaken, och därefter behandlar vi med aktiv terapi likväl som rehabilitering.

Vår behandlingsmetod

Vår behandling är absolut smärtfri och kan inte skada kroppen överhuvudtaget. Det finns inga kända skadliga bieffekter. Det finns vetenskapliga studier utförda på ödem med vår behandlingsmetodik (se Referenser). Behandlingseffekten kommer av att ödemet reabsorberas mycket kraftigare än normalt, och smärtlindringen är sålunda sekundär då trycket som ödemet skapar på omkringliggande vävnad minskar i takt med att ödemets utbredning minskar.

Vi använder oss av medicinsk laser (LLLT) och utrustning från Svenska Irradia. Ett eget protokoll som vi har tagit fram möjliggör mycket effektiva behandlingsserier med ett fåtal behandlingar tills smärtlindring.

Vår undersökning med MR före och efter behandling är den första radiologiska undersökning som gjorts på människor, och vi vågar påstå att vi tror oss ligga i framkant vad gäller behandling av benmärgsödem. Totalt har närmare 4000 studier gjorts på medicinsk laser (LLLT)

Vi har erfarenhet av att framgångsrikt behandla benmärgsödem på följande platser i kroppen:

 

  • Sittbensknölen – Tuber Ischiadicum
  • Bäcken (SI-led/Ramus Superior Ossis Pubis/symfysnära)
  • Knäled
  • Fot/fotled

 

Andra intressanta diagnoser

 

  • Symfysit – ofta i kombination med benmärgsödem

 

Referenser

 

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid