Tensor Fascia Latae – orsaken till din smärta på höften?

Har du ont på utsidan av höften, då kanske denna text hjälper dig. På kroppsdetektiverna fokuserar vi på att behandla orsaken till besväret inte symptomet. Vi berättar varför muskeln Tensor fascia latae kan bli besvärlig och vilka symptom det kan leda till.

KD General Blog Image

Smärta i framsidan/utsidan av höften är ett mycket vanligt problem som många söker hjälp för att komma till rätta med. Det finns många orsaker till vad som kan ge upphov till smärta på framsida/utisdan av höften samt längs med utsidan av låret. Problem i området är speciellt vanligt bland konditionsidrottare och hos löpare i synnerhet där löparknä är den vanligaste strukturella diagnosen.

På Kroppsdetektiverna fokuserar vi alltjämt mer på att ställa den korrekta funktionella diagnosen. Det vill säga vad som är orsaken till den strukturella irritationen/skadan/symtomen. En vanlig och ofta förbisedd orsak till smärta på framsidan/utsidan av höften och ibland även på utsidan av benet är en funktionell störning av muskeln Tensor fascia latae (TFL).

Lider du av några symtom eller tror att din TFL inte fungerar som den ska är du varmt välkommen till oss på Kroppsdetektiverna. Vi ser till att du får en djupgående funktionell undersökning och diagnos (förklaring).  Samt ett rehab-program anpassat för att åtgärda just ditt unika besvärs grundorsak.

Tensor Fascia Latae – en muskel med många funktioner

Tensor fascia latae är en muskel med många funktioner; över höftleden utövar den abduktion (för benet rakt ut åt sidan), inåtrotation och flexion. TFL fäster tillsammans med den stora sätesmuskeln, Gluteus Maximus (GMax), in i det förtjockade senstråket tractus iliotibialis (ITB) på utsidan av benet som i sin tur sedan fäster in på tibias (ett av benen i underbenet) laterala kondyl. Detta medför att TFL även har en stabiliserande funktion över knäleden.

Att en muskel dels har många funktioner, men även detta över flera leder är av extra intresse. Ju fler funktioner en muskel har, desto större påverkan har den på kroppens funktion i rörelse om muskeln av någon anledning inte fungerar optimalt. Vid den här grundläggande anatomin stannar många funktionella undersökningar. Fortsättningsvis kommer vi att gå in på hur vi på Kroppsdetektiverna tar den funktionella undersökningen både ett och flera steg längre genom att titta på hur kroppen fungerar som en större enhet.

Varför foamrolling inte alltid fungerar vid löparknä eller höftsmärta?

Att endast undersöka de grundläggande funktionerna isolerat är sällan tillräckligt för att komma till bukt med smärtan förbättra funktionen och förebygga återfall. För att komma till rätta med detta måste muskelns funktion i förhållande till hur hela kroppen fungerar i olika rörelser utvärderas. Detta kan bland annat göras genom att undersöka hur olika fasciaslyngor eller muskelsystem där TFL ingår fungerar.

Den vanligaste orsaken när TFL är inblandad är löparknä (smärta på ITB). Den vanligaste metoden för att egenbehandla ITB är att foamrolla senan. Det är ännu inte klarlagt om det ger någon långvarig effekt om vi tittar på befintlig forskning och vad den säger. Rent anatomikt är det svårt att påvisa stretchfunktionen i att foamrolla då ITB inte kan stretchas mer än 2mm (2). I och med TFL:s funktion som abduktor är muskeln en del av muskelkedjan Lateral Line (se bild) på samma sida av kroppen tillsammans med SCM och splenius capitis (som gör lateralflexion i nacken), intercostalis internus/externus, obliquus internus/externus, latissimus dorsi, quadratus lumborum, gluteus medius/minimus samt fibularis longus.

Om någon muskel i den här kedjan blir överbelastad eller på grund av andra orsaker slutar fungera optimalt så kommer någon annan muskel i kedjan att ta över det arbetet och jobba dubbelt. TFL är en mycket vanlig muskel som tar över sådant extraarbete, tex om Gluteus Medius (GMed) slutar fungera optimalt.

Gluteus medius sammarbete med Tensor fascia latae

Det man måste förstå är att TFL och GMed utför en funktion, precis som ett fotbollslag. Fotbollslaget måste försöka vinna oavsett om det är 9, 10 eller 11 spelare på plan. Kroppen fungerar på samma sätt. Vi kommer så länge som det inte finns några fysiska brott på nervbanorna kunna lyfta benet utåt, men kanske inte tack vare rätt muskler. När en muskel utför sådant extrajobb för att en annan muskel inte sköter sitt arbete är det vanligt att detta leder till att muskeln blir öm och värkande.

Gluteus Medius är ofta hämmad (neurologiskt nedreglerad) i samband med valgusknä, överpronation och stukade fötter. Personligen så upptäcker jag mer ofta än sällan att både TFL och GMed är hämmade. Vid hämning av TFL får ofta ITB kompensera neurologiskt och det kan vara en anledning till att man får löparknä (läs mer här om löparknä) Att stretcha eller foamrolla ITB kan minska smärtan i senan på kort sikt, men det gör inte att TFL blir funktionell igen. Man ska aldrig tro att symtomfrihet är likställt med funktion utan att ha blivit utvärderad funktionellt först.

Att exempelvis träna övningen Draken aktiverar en funktion och den övningen är fullt möjlig att utföra även med en hämmad TFL genom att en annan struktur arbetar hårdare (kompenserar).

Tensor Fascia Latae – bidrar till din ljumsksmärta/inklämning i höften?

Vi har pratat om Tensor Fascia Latae:s funktion vid abduktion och funktion i frontalplanet ovan och nu ska vi gå vidare. Istället titta på funktionen inåtrotation i transversalplanet med synergisterna GMed, GMin samt adduktorer.

Om TFL blir hämmad kommer belastningen att öka på de andra musklerna som utför samma funktion. Adductor magnus posterior och iliacus kompenserar ofta för TFL:s hämmade inåtrotation med ljumsksmärta som symtom. Antagonisterna piriformis och de djupa utåtrotatorerna kan vid hämning av TFL eccentriskt i utåtrotation börja kompensera, bli överbelastade och ge symtom som inklämning i höftleden. Vilket symtom som uppstår beror till stor del på vilken aktivitet man utför och därmed vilka rörelsekrav som finns. TFL är även en del i muskelkedjan Spiral Line (se bild). Detta innebär att symtom även kan uppträda i en muskel i denna kedja, beroende på utförd aktivitet.

Tensor Fascia Latae – bidrar till din smärta på framsidan av låret?

Vi har pratat om TFL:s funktion vid abduktion och inåtrotation och en hel del globala kopplingar till dessa. Kvar är TFL:s funktion som en flexor i höften (lyfta knäet uppåt). Tensor fascia lataes främre del fungerar som höftböjare i synergi med prime movers psoas major, iliacus och rectus femoris samt secondary movers främre adduktorer, övriga abduktorer och sartorius. Hämning av TFL leder till dysfunktion i någon eller några av de andra höftböjarna, som då får kompensera. En vanlig muskel som kompenserar om TFL:s höftflexion inte fungerar är iliacus. Detta kan leda till smärta på framsidan av höften vid tex löpning och cykling. Att Rectus Femoris (framsida lår) känns tight är ofta för att den går in och kompenserar för denna funktion. Kompensation leder ofta till att antagonister då blir hämmade, dvs GMax, multifider och hamstrings.

En annan vanlig orsak till höftsmärta är när de tidigare nämnda prime och secondary movers i höftflexion blir dysfunktionella. Då kliver TFL fram och tar över uppgiften för att lyfta låret i en höftflexion. Ofta för man då benet något utåt då TFL även lyfter benet rakt utåt från höften sett.

Sammanfattning

Tensor Fascia Latae är en muskel med många funktioner som spänner över flera leder och som dessutom ingår i flera muskelsystem. Detta är särskilt intressant när muskelns påverkan vid obalans då blir större än vanligt. Att endast utvärdera muskelns funktioner isolerat är inte tillräckligt för att diagnosticera, behandla och förebygga de problem där den kan vara delaktig i. Samtliga muskelsystem där muskeln ingår måste utvärderas funktionellt anpassat till individens aktiviteter. Muskeln kan vara både överarbetande eller hämmad. Oavsett ger detta stor påverkan på övriga kroppen och några exempel på symtom som TFL kan ge upphov till är löparknä, ljumsksmärta, inklämning i höften, smärta på fram- eller utsidan av höften.

Ni som läst artikeln fram hit inser förhoppningsvis att behandling av symtom som löparknä och stela framsida lår med stretching inte blir heltäckande nog för att balansera systemet och komma till rätta med problemet.

Andra symtom där Tensor Fascia Latae är involverad:

✔️ Det är vanligt att Tensor Fascia Latae är smärtsam/fasciliterad hos cyklister/triatleter. Symtom kan likna löparknä (läs mer om löparknä här)!med smärta längs utsidan ner mot knät. Höftflexorerna är konstant i förkortat läge vilket ger kronisk stelhet eller är inhiberade.

✔️ En hypertonisk Tensor Fascia Latae kan ge symtom som meniskskada (3)

✔️ Skada på främre korsbandet, ACL, har konstaterats ha ett samband med dysfunktionell TFL (4). Återigen. Det är aktivitetsformen som ger symtomen, orsaken är alltid densamma.

 

Referenser

(1)

(2) Iliotibial band syndrome: an examination of the evidence behind a number of treatment options.
Falvey EC, et al. Scand J Med Sci Sports. 2010.

(3) klinisk erfarenhet vid behandling, tester och kirurgi.

(4) Lower extremity muscle activation onset times during the transition from double-leg stance to single-leg stance in anterior cruciate ligament injured subjects.
Dingenen B, et al.

Hum Mov Sci. 2015.

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid