Retrokalkaneär bursit - inflammation i den djupa slemsäcken

Vad är retrokalkaneär bursit? Jo en slemsäcksinflammation i den bakre delen av hälbenet. Vill du veta mer om skillnaden från hälseneinflammation till exempel, läs vidare.

KD General Blog Image

Vad är retrokalkaneär bursit?

Retrokalkaneär bursit är en slemsäcksinflammation i bakre delen av hälbenet, precis vid hälbenets övre kant och som ligger förhållandevis djupt. Det är en relativt vanlig skada vid löpning och annan idrott som belastar hälsena och fotled hårt.

I bilden påvisas den djupa slemsäcken med blå markörer, den gröna markören markerar den ytliga slemsäcken och de röda markerar Haglunds sjukdom.

Symptom

Symptomen vid retrokalkaneär bursit är som vid achillestendinopati, achillestendinopati vid infästningen mot hälbenet samt flera andra orsaker till smärta runt fotleden- morgonstelhet, igångsättningssmärtor, belastningssmärtor, smärta efter träning eller belastning, samt i vissa fall även smärta vid vila. Symptomen ökar gradvis under en längre tid.

Bakgrund

Vid smärta i den bakre delen av hälen eller på vristen är den oftast orsakad av Haglunds Syndrom, hälseneinflammation vid infästningen vid hälbenet, eller inflammation i någon av dess två tillhörande slemsäckarna. Två slemsäckar finns belägna precis över fästet av achillessenan vid hälbenet Calcaneus. Mellan hälsenan och Calcaneus finns den djupa retrocalcaneala slemsäcken. Subkutana calcanealsäcken, även kallad för achillesslemsäcken är placerad ytligt intill hälsenan och är placerad mellan huden och bakre sidan av den nedre delen av hälsenan. Inflammationer i någon av dessa två slemsäckar kan orsaka smärta baktill på hälen eller vid ankelområdet.

Idrottsspecifik biomekanik

Inflammation i den djupa calcanealslemsäcken är oftast orsakad av ett repetitivt trauma eller överansträngning. Tillståndet förvärras av tryck, t.ex. när idrottare bär åtsittande skor. Retrocalcaneal slemsäcksinflammation kan också förknippas med diagnoser såsom gikt. I vissa fall kan retrocalcaneal bursit orsakas av ett mer framträdande hälben (Haglunds sjukdom). Vid Haglunds sjukdom sker inklämningen av slemsäcken när man går på tå.

Historia

 

 • Om det är retrocalcaneal bursit är det oftast så att patienter klagar på smärta i den bakre delen av hälbenet. Drabbade kan också vara benägna att halta.
 • Vissa individer kan också uppleva en uppenbar svullnad.
 • Ofta har den drabbade införskaffat nya skor eller gjort andra förändringar, ex vis  nya löparskor eller nyss börjat använda högklackat,
 • Retrokalkaneär slemsäcksinflammation kan vara ensidig eller dubbelsidig.
 • Personer som är vana vid att bära högklackade skor under längre stunder kan uppleva ökad irritation i hälsenan och dess tillhörande slemsäckar vid byte till platta skor.
 • Symptomen förvärras ofta när idrottaren gör sin första träningsdag efter en period av vila.

 

Diagnostik

 

 • Svullnad och rodnad i bakre delen av hälen kan vara tydligt på patienter med Haglunds sjukdom, också känd som ”pump bump”. Denna svullnad är på utsidan av övre delen av hälbenet, och där är även ömheten och svullnaden.
 • Det inflammerade området kan vara lite varmt och ömt vid palpation.
 • En noggrann undersökning kan hjälpa terapeuten att skilja på om inflammationen är posterior och ytlig i hälsenan, eller anterior och djup i hälsenan. Posterior och ytlig innebär inflammation i den ytliga slemsäcken medan inflammation djupt innebär retrokalkaneär bursit.
 • Ömhet orsakas av isolerad substendinös bursit kan bäst isoleras genom palpation av både den mediala och laterala kanten av den distala hälsenan.
 • Ömhet vid achillestendinpati vid infästningen ligger något mer distalt, där hälsenan fäster på bakre calcaneus.
 • Plantarfasciepati orsakar ömhet längs bakre delen av hålfoten, men patienter skall inte uppleva ömhet vid palpation av bakre hälen eller ankeln.
 • En patient med avulsion eller bristning av hälsenan uppvisar påtaglig defekt av senan och ett positiv resultat vid Thompson test. (d.v.s., när du klämmer på vaden, uppstår ingen plantarflexion, på grund av förlusten av hälsenans kontinuitet).

 

Differentialdiagnoser:

 • Haglunds sjukdom – en benig pålagring på hälbenets sidor, även känt som pump bump
 • Hälseneinflammation vid infästningen
 • Inflammation i den ytliga slemsäcken

 

 • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid