Rectus Abdominis - en vanlig källa till ont i ryggen?

Är magmusklerna bara till för att se snygga ut eller har de fler funktioner. Varför kan svaghet eller dysfunktion av magmuskeln leda till smärta i ländryggen och varför är det vanligt att till exempel ett kejsarsnitt skapar besvär för denna muskel.

KD General Blog Image

 

Den abdominella väggen i sig är uppdelad i en främre, bakre och två sidodelar.

Syftet med abdominala väggen är att:

✔️Skapa en fast och flexibel vägg som håller inälvorna på plats i buken.
✔️Skydda inälvor och bukorgan från yttre skador
✔️Upprätthålla inälvornas position i relation till gravitationen
✔️Assisterar vid kraftfull utandning genom att pressa inälvor uppåt
✔️Den är involverad i varje rörelse (exvis att hosta eller att spy) som ökar buktrycket.

Hur kan mitt ”sexpack” ge mig ont i ländryggen?

Det finns flera orsaker till att ditt ”sexpack” kan vara orsaken till dina ländryggsbesvär:

Svaga ”magmuskler”

Med ”svaga” menar vi inte svag såsom att du inte tränar 1000 crunches per dag, utan magmuskeln är vid ländryggssmärta oftast hämmad/inhiberad. Signalerna till muskeln ses på EMG som förkortade och lägre än vid normal funktion. Vid testning av muskeln så svarar den inte alls. När du gör situps, crunches etc så fårdu ont i ländryggen – din ländrygg arbetar istället för magen.

Kejsarsnitt, blindtarmsärr, piercing i naveln eller ingångshålen efter andra bukoperationer.

Huden är kroppens största organ. Huden är också ”bästa kompis” med centrala nervsystemet sedan vi var blott ett embryo stora – huden och CNS urspringer från ett och samma groddblad – ektodermet.

Huden står för en stor del av vår proprioceptiva förmåga, och proprioceptionen använder vi för att förstå vår omvärld och för att kunna röra oss i relation till omvärlden utan att behöva tänka på varje rörelse vi tar.

Om du blundar och låter någon röra vid dig så kommer du att känna vart du blir berörd och det är så proprioceptionen fungerar – den skickar impulser till hjärnan som tolkar vart du blev berörd. Om du gör om samma sak på ett ärr i buken kan du som arbetat upp en fingertoppskänsla känna skillnad dels under fingret men också beröringen på huden kan kännas lite mer annorlunda. Ärr eller andra ingrepp i huden gör att de proprioceptiva signalerna blir störda och därmed kan inte hjärnan tolka signalerna rätt. Resultatet blir att vi inte kan rekrytera muskler på samma sätt som vid normal proprioceptiv förmåga. Om en muskel i en viss funktion inte kan aktiveras så kommer en annan i samma funktion att ta över, och då bli överbelastad.

Du har fött barn.

När graviditeten fortskrider så ökar omfånget på magen oftast mycket. När raka magmuskeln är tillräckligt utspänd förloras förmågan att rekrytera muskeln. Detta tack vare muskelspolen som registrerar muskelns läge. När signalen från muskelspolen blir för stark så kopplas muskeln helt enkelt ur, och den gravida kvinnan ses ofta vagga som ankor – detta då de sneda bukmusklerna, mm Obliquees, tar över funktionen från Rectus Abdominis. Obliqueernas huvudfunktion är att rotera i bålen, men har en bifunktion i att böja i bålen – precis som Rectus Abdominis.

Reciprok inhibering

Reciprok inhibering är den neuromuskulära dysfunktionen när ökad nervsignalering i en specifik muskel leder till minskad nervsignalering i dess funktionella antagonist. Ett enkelt exempel är när du gör en bicepscurl så kan du inte samtidigt göra en tricepspress.

Ett annat exempel är om individen har en spänd och smärtsam multifidi (neurologiskt uppreglerad) så kommer den funktionella antagonisten Rectus Abdominis få ett minskat neurologiskt fläde, vilket leder till inhibering  och svaghet samt synergetisk dominans av annan muskel med samma funktionalitet, exempelvis Flexor Digitorum Longus eller Sternocleidomastoideus.

Synergetisk dominans uppkommer när synergister tar över funktionen för en svag eller inhiberad ”prime mover” i flexion i bålen,  Rectus Abdominis, så kommer synergister i samma funktion, mm Obliquues och Psoas få en ökad signalering. Detta leder till dysfunktionella rörelsemönster och överbelastning av vävnad, såsom muskler eller senor, ligament och leder.

Symfysit

Symfysit är en överbelastad symfys tack vare att närliggande strukturer inte är funktionella. Vanligt är ljumsksmärta från Adduktor Longus (som är den kompenserande muskeln). Muskler som oftast är dysfunktionella är Rectus Abdominis, Rectus Femoris och andra höftflexorer. Läs mer om symfysit här.

Superficial Front Line

Superficial Front Line (2) är en muskelkedja som löper längs framsidan på kroppen. Hela denna kedja aktiverar du om du gör situps med fötterna fastspända under en rulle. Muskler som ingår är:

✔️ Sternocleido mastoideus

✔️ Rectus Abdominis

✔️ Quadriceps Femoris

✔️ Extensor Digitorum Longus

✔️ Tibialis Anterior

 

Skaderisker

Situps som man gör med händerna bakom nacken och fötterna i backen håller på att fasas ut från US Marines. Övningen har kopplats till en stor del av de ryggproblem som uppstått under fysisk träning. En större studie genomförs och resultaten beräknas vara klara under Juli 2016 (1)

Referenser
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3370950/Are-sit-ups-BAD-Exercise-outdated-key-cause-lower-injury-replaced-plank.html

Det finns inga vetenskapliga studier som påvisar att det finns en anatomisk koppling mellan de nämnda musklerna, men det finns en sammanhållen funktionalitet som påvisas bland annat via den övning som beskrevs ovan och när man gör den uppfattar en ökad spänningsgrad.

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid