Ont i axeln

Har du svårt att kränga på dig jackan eller ta av tröjan på grund av smärta i axeln? Ont att ligga på axeln, smärta när du lyfter armen upp mot axelhöjd, kan uppkomma efter trauma eller långvarig ensidig belastning ovanför huvudet. Känner du igen dig på dessa symptom är denna artikeln något för dig.

KD General Blog Image

Ont i axeln – inklämning i axelleden och andra orsaker till axelsmärta

Vid inklämning i axelleden har man ofta besvär med vardagssysslor som att ta på sig en jacka, ta tallrikar från hyllan ovanför huvudet. Det går inte att sova på samma axel utan att det gör kraftigt ont. Inklämningssyndrom i axeln, eller så kallad subacromial smärta, definieras som en inklämning av mjukdelar mellan skulderbladets över utskott (acromion) och överarmens ledhuvud. De mjukdelar som kan klämmas in är den långa bicepssenan, senor från m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. subscapularis och slemsäcken som täcker supraspinatus senan.

En snarlik diagnos till inklämning i axelleden är kalkaxel. Skadan som sådan beskriver vi längre ner.

Symtom på inklämning i axeln är:

Ont i axeln

  • Diffus smärta primärt, sedan något mer framtill och utsidan på axeln/överarmen
  • Nattliga smärtor, ont att ligga på axeln.
  • Smärta vid rörelser av armen, främst ca 70-130o abduktion, exvis ta av/på jacka eller ta något ovanför och framför axelhöjd.
  • Vanligast i medelåldern
  • Kan uppkomma vid upprepad ansträngning i armrörelser ovan huvudet, t.ex. hos simmare, tennisspelare och tyngdlyftare m.fl.
  • Ofta i samband med långvarigt ensidigt arbete framför och ovanför axlarna och extra tydligt hos de som tränar väldigt ensidigt framsida och inte rygg- /baksida axlar.

 

 

 

Subacromial smärta delas in i tre olika steg (Neer’s 3 steg):

  • Ödem och blödning – Ofta yngre patienter med mekanisk irritation
  • Fibrosis och tendinopati – Efter flera episoder av steg 1, kan leda till förtjockning av slemsäcken samt fibrös vävnad.
  • Benpålagring och senruptur – Mekanisk kompression av rotatorkuff, partiella bristningar i rotatorkuff och bicepssenan.

Varför får man inklämning i axelleden?

Orsakerna till subacromial smärta kan vara flera. Det finns två olika typer av inklämning, primär och sekundär. Den primära orsaken beror på acromions utseende och den mekaniska nötningen som supraspinatussenan utsätts för på grund av acromions utseende. De sekundära faktorerna är funktionella och beror bl.a. på en instabilitet i axelleden, vilket leder till att m. deltoideus överaktiveras och drar ledhuvudet framåt. På så sett minskas utrymmet mellan acromion och ledhuvudet. En sekundär faktor kan vara dålig skulderstabilitet vilket leder till att skulderbladen vingar (dålig kontakt med/svag m Subscaularis eller impingement av n Thoracicus Longus) och skuldran vrids inåt och glider framåt. Detta leder inte bara till en dålig hållning utan också ett minskat utrymme för mjukdelar under acromion.

Inre faktorer som t.ex. nedbrytningsprocesser i rotatorkuffens senor (med kalkinlagring, sk kalkaxel) kan leda till en sekundär inklämning på grund av en svaghet i rotatorkuffen som leder till kompenserande muskelaktivering och att överarmsbenets läge flyttas uppåt.

Behandling av ont i axeln

Diagnostisering av axelproblematik görs via anamnes och en noggrann klinisk undersökning med betoning på axelns funktionalitet i alla plan. Behandling av subacromial eller annan axelsmärta kan variera beroende på grad. Allmänt bör smärtsamma rörelser undvikas och stabiliserande träning av skulderområdet är att rekommendera. För en primär inklämning kan acromioplastik krävas. Har man en acromion av Typ 1 eller 2 så är konservativ behandling oftast effektiv, men hos äldre invidider med acromion Typ-3 är ofta det enda alternativet acromioplastik. För detta kontaktas husläkare för remiss till ortopedkirurg. Med acromioplastik innebär att man med artroskopisk kirurgi går in och filar ner taket på acromion och på så sätt utvidgar utrymmet för senan att röra sig i.

Man ska dock vara helt medveten om att artroskopisk kirurgi överlag kan leda till post-operativ artros. En doktorsavhandling kring artroskopi i knäleden (2) på råttor visade på en klart ökad risk. Dock är nyttan med artroskopi oftast stor och överväger risken. Konservativ behandling med sjukgymnastik och kombinerad naprapatbehandling är dock alltid att föredra. Konsultera alltid med din ortoped för att säkerställa att rätt behandling erbjuds.

Prognosen är vanligtvis god vid konservativ behandling. Med behandling och rehabiliteringsträning kan läkningsprocessen påskyndas. Skadan brukar läka av sig om den ej provoceras. Dock är rehabiliteringsträning alltid bra för att undvika att smärtan uppkommer igen.

Hos oss våra naprapater på Kroppsdetektiverna kan du boka tid för undersökning, diagnostisering, behandling och rehabilitering för inklämning i axelleden och annan smärta i axelleden.

 

Källor: Peterson L och Renström P, Skador inom idrotten, Bokförlaget Prisma, Stockholm 2003,

(2) Tidskriften Svensk Idrottsforskning NR 1 – 2004, ”Är artroskopi farligt?”
Allt material på denna sida skyddas enligt svensk lag och kopiering av hela eller delar av innehållet utan källhänvisning till denna sida kommer att lagföras. Vi använder Copyscape för att kontrollera halten av kopierat material.
  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid