Om Transversus abdominis

Vilka besvär kan uppstå vid dysfunktionell TVA och vad kan man göra för att förbättra funktionen. Varför är denna muskel så viktig för oss och vad är anledningen till att så många har problem med den i dagens samhälle.

KD General Blog Image

Transversus Abdominis (TVA) är den djupa tvärgående muskeln i bålen och kallas även för ”korsettmuskeln”.

Denna artikel kommer att ta upp muskelns funktioner,  skillnaden mellan en funktionell och dysfunktionell Transversus Abdominis och möjliga orsaker till att den blir dysfunktionell. Längst ner i artikeln kan du komma vidare till filmer om hur du bäst tränar upp en dysfunktionell Transversus Abdominis.

Vad har Transversus Abdominis för funktion?

Den har som huvudsaklig funktion att skapa stabilitet i bål och bäcken genom ökat buktryck mot revbenen trycka organen mot ryggraden och därigenom möjliggöra för ben och armar att röra sig effektivt vid rörelse oavsett riktning (1).

En funktionell Transversus Abdominis har en fungerande feed forward-funktion, dvs något innan foten sätts ner så aktiveras buktrycket. Syftet med feed-forward tros vara att ge stabilitet åt armar och ben vid kontakt med exvis marken. (1,2).

Då Transversus Abdominis funktion är att öka buktrycket så kommer den även att hjälpa till vid vaginal förlossning genom att trycka fostret nedåt i förlossningskanalen.

Hur märker man om Transversus Abdominis är dysfunktionell?

Tecken på att TVA är dysfunktionell kan vara att du inte klarar av övningen plankan längre än en minut – det är så länge man brukar kunna hålla andan. Istället för TVA kompenserar man med diafragman, vilket är det vanliga då man har haft ont länge. Det som sker då är att Transverus Abdominis, bäckenbotten och Multifidi blir inhiberade med resultat att Diafragman blir fasciliterade – gör arbetet istället för Transversus Abdominis et al.

Här kan du läsa mer om diafragman och hur den kan vara inblandad i dina symtom

Andra tecken på dysfunktionell TVA kan vara

 • ländryggssmärta på båda sidor (3)
 • Buken reser sig i mitten vid situps
 • Smärta i SI-lederna
 • Ont i båda lederna, exempelvis knäna vid löpning, axlarna vid styrketräning och simning. Handleder vid kontorsarbete.
 • Huvudsymtom är att båda sidor är lika onda.
 • Astmaliknande besvär som inte blir bra med astmamedicin (7)

Vad orsakar en dysfunktionell och svag transversus abdominis?

De flesta som kommer till oss har en dysfunktionell TVA. Muskeln kan bli dysfunktionell på flera olika sätt, varav det vanligaste är trauma, exempelvis traumat från den gamla fotledsstukningen från ungdomens år. Att sitta still som många gör på kontoret leder också till en inhibering av TVA, detta då vi genom passivt sittande lär kroppen att stabilitet nås genom stolen och inte genom aktivering av Intrinsic Core.

Här kan du läsa mer om hur den gamla fotledsstukningen påverkar din TVA än idag

 

Andra vanliga orsaker:

 • Kejsarsnitt
 • Operation av diskbråck/spinal stenos i ländrygg (6)
 • Operation nära mittlinjen av bålen
 • Felaktig träning av core
 • Långvarigt användande av korsett (7)
 • Navelpiercing (genom störd proprioception)

Vad är ”core”?

Core är en förlegad beteckning av de stabiliserande musklerna. För enkelhetens skull kommer vi att använda inre enheten – intrinsic Core.

Den inre enheten består av våra djupa bålmuskler (core). Dessa är M. Transversus abdominis (djupa tvära bukmuskulaturen, TVA), de bakre fiberna av M. Obliquus interna (inre sneda buksmuskulaturen), bäckenbotten, diafragma (andningsmuskel), M. Multifidus, M. Longissimus och M. Iliocostalis med den delen som är belägen i ländryggen och är en del av muskelkedjan Deep Front Line. Denna kedja är länkad med alla andra muskelkedjor i kroppen.

Den inre enheten skapar en postural cylinderformat funktion med syfte att skapa stabilitet. På grund av vardagsstressen, rörelsedysfunktioner, tidigare skador och trauma (stort som litet) så blir denna inre enhet ofta dysfunktionell.

Den inre enheten skapar en segmentell stabilisering av ryggraden och SI-lederna. Detta innebär att detta system ser till så att varje kota i ländryggen blir stabiliserad. När detta system fungerar synkroniserat krävs det lite kontraktionskraft för att skapa stabilitet. Dessa muskler är uthålliga och klarar av att arbeta under lång tid utan att bli uttröttade. När den är dysfunktionell så krävs det mer kontraktionskraft för att bli stabil, vilket minskar tillgänglig kraft för att driva framåt – exvis löpning eller styrkerelaterade uppgifter.

Koordination av det inre systemet är kritiskt för att skapa stabilitet och det är viktigare att den inre enheten har förmågan att aktiveras innan de större musklerna utför en rörelse (yttre enheten), än att den inre enheten är stark. Att vara stark är alltså sekundärt till att vara funktionell.

Det finns studier som visar på att en fungerande inre enhet aktiverar M. Transversus 30 millisekunder innan en armrörelse och 100 millisekunder innan en benrörelse. En tankeställare till dig som läsare: vad kan en dysfunktionell inre enhet innebära för skaderisken om du likställer TVA med grunden för ditt hus. Vad händer med ett hus som är byggt på instabil grund? Var kommer krafterna att tas upp i istället? link=”Här kan du läsa varför plankan inte är en bra bålstabilitetsövning för alla

 

Hittills i den här artikeln har vi tagit upp vad Transversus Abdominis har för funktion, dess del i ”core”, tecken på dysfunktion och vad som orsakar en dysfunktion i TVA. I kommande artikel kommer vi att ta upp hur du tränar upp en dysfunktionell TVA och samtidigt visa en film med övningar.

Referenser

1) Phys Ther. 1997 Feb;77(2):132-42; discussion 142-4.
Contraction of the abdominal muscles associated with movement of the lower limb.
Hodges PW1, Richardson CA.
2) Aruin S.A., Latash M.L. Directional specificity of postural muscles in feed-forward postural reactions during fast voluntary arm movements. Exp Brain Res (1995) 103:323-332.
3) Exp Brain Res. 1997 Apr;114(2):362-70.
Feedforward contraction of transversus abdominis is not influenced by the direction of arm movement.
Hodges PW1, Richardson CA.
4) J Spinal Disord. 1998 Feb;11(1):46-56.
Delayed postural contraction of transversus abdominis in low back pain associated with movement of the lower limb.
Hodges PW1, Richardson CA.
5) Spine (Phila Pa 1976). 1996 Nov 15;21(22):2640-50.
Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain. A motor control evaluation of transversus abdominis.
Hodges PW1, Richardson CA.
6) klinisk erfarenhet
7) Vår artikel om ärrvävnad och dess påverkan på rörelseapparaten

 • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid