Hopparknä

Hopparknä är ett besvär i knäledens sena, ofta överbelastningsrelaterat och kan vara svårt att bli av med om man inte får ordentlig hjälp. Vi på Kroppsdetektiverna har verktygen för att få dig förstå varför du fått besväret och hjälpa dig att bli besvärsfri.

KD General Blog Image

Hopparknä, eller patellartendinopati, är en smärtsam överbelastningsskada  i knäledens sena. Hopparknä är en av de vanligare typerna av överbelastningsskadorna i knäleden, och det finns också goda möjligheter att snabbt bli av med smärtan om man inte väntar för länge med att söka hjälp.  Patellartendinopati/Patellartendinos* (eller som det kallas i folkmun: hopparknä). På engelska heter det “jumpers knee”. Knäskålssenan utsätts för höga belastningar i idrotter där löpning och hopp ingår. Skada i den övre delen av knäskålssenan kallas ofta hopparknä eftersom den är vanligast hos höjd-, längd och trestegshoppare, men det är också vanligt inom fotbollen.

Vad är hopparknä?

Hopparknä är en överbelastningsskada i senan som förlänger lårmuskulaturen på lårets framsidan, och fäster in och löper över knäskålen och fäster nedanför knäskålen. Skadan i sig är en tendinopati, vilket innebär att skadan på senan har misslyckats att läka, och att kärl och nerver har växt in i vävnaden i samband med läkeprocessen. Det är dessa kärl och nerver som orsakar smärtan. Observera att man inte alltid kan hitta kärl och nervinväxt vid ultraljudsdiagnostic eller MR-kamera.

Symptom

Hopparknä

Vanligtvis känner man smärta precis under knäskålen vid aktivitet, och framförallt om man går nedför trappor eller gör knäböjsövningar som involverar m Quadriceps Femoris, muskelgruppen på framsida lår som fäster in på knäskålen. Man är ofta trycköm och svullen över infästningen under knäskålen för patellarsenan, men sällan röd eller varm i området. Vanligtvis gör det inte ont när man vilar.

Möjligtvis kan man notera en inflammatorisk reaktion kring knäskålssenan med värmeökning, rodnad och svullnad under den akuta fasen, men vanligtvis har inte antiinflammatorisk medicin annan verkan än smärtlindring medan medicinen verkar.

Smärtan kan delas in i fem olika nivåer:

 • Endast smärta efter träning
 • Smärta före och efter aktivitet, men som upphör efter uppvärmning
 • Smärta under och efter träning, men som inte påverkar förmågan
 • Smärta under och efter träning, men påverkar förmågan
 • Total ruptur av senan.

Om smärtan är mer uttalad och distinkt finns det risk för partiella bristningar i knäskålssenan, vilka i sin tur på grund av smärtan omöjliggör fortsatt idrottsligt utövande. Bristning i knäskålssenan delas in i tre olika grader:

 • Grad 1 om bristningen är <10mm.
 • Grad 2 om bristningen är 10-20mm.
 • Grad 3 om bristningen är över 20mm i storlek.

Bristningar omöjliggör i princip träning eller aktivitet, så endast kraftig smärta är inget som omedelbart indikerar en bristning, dock så måste detta undersökas omgående för att utreda orsaken. Plötslig kraftig smärta indikerar vanligtvis annat än en ren överbelastningsskada, och bör undersökas snarast av idrottsmedicinskt kompetent personal – leta efter logotypen från Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin som du kan se längst ner på sidan tillsammans med logotypen för Svenska Naprapatförbundet.

Andra orsaker till smärta runt knäleden:

Har du ont på utsidan på knän så är det troligtvis löparknä som du har fått. Känner du smärta medan du sitter till kan de också vara PFSS som är väldigt vanligt. Smärta på insida av knät är troligtvis överbelastad hamstringmuskulatur i kombination med dysfunktioner i höft och rygg, alternativt skada på inre menisk, alternativt medialiserad patella efter trauma.

Orsaker

Vi på Kroppsdetetiverna delar upp orsaker i grundorsak och symtomgivande orsak. Det kan vara löpningen som framkallar smärtan, men det är inte löpningen som är grundorsaken. Något i din historik som innebär att muskeln Rectus Femoris blir inhiberad, neurologiskt nedreglerad, gör att belastningen på knäskålssenan blir för hög så att den smärtar. Om båda knäna smärtar så innebär det central påverkan och då främst den djupa tvärgående muskeln, Transversus Abdominis, som är neurologiskt nedreglerad.

Behandling hos Kroppsdetektiverna:

Behandling av hopparknä måste föregås av en grundlig undersökning för att nå fram till grundorsaken till hopparknä, och för att hitta dysfunktioner i muskler och leder som kan leda till hopparknä. Detta innebär en djup genomgång av inre och yttre faktorer. Denna granskning är något som kännetecknar naprapater då vi anser att en skada inte kan behandlas förrän orsaken har hittats. Annars riskerar besvären att återkomma igen.

Vi finns både i Stockholm City  och du kan boka din behandling via hemsidan, bokningsknappar hittar du uppe till höger.

Vid hopparknä Grad 1 uppnås ofta tydlig smärtlindring efter endast en behandling hos oss. Normalt sker tre-fyra behandlingar med 5-7 dagars mellanrum. En utvärdering efter två behandlingar görs för att säkerställa att metoden är effektiv för just dig.

Behandling av specifika leder med naprapatiska behandlingsmetoder

 • Stötvågsbehandling av smärtande delar av knäskålssenan (2), samt vid behov muskeltöj av stela muskler framsida lår.
 • Tejpning med speciell tejp för att avlasta och stabilisera muskler kring knäleden.
 • Påbörja aktivering och träning av coremuskulatur via personligt utformade rehabiliteringsprogram.
 • Påbörja aktivering och excentrisk träning av knästräckarmuskulatur via personligt utformade rehabiliteringsprogram.

 

Egenbehandling vid hopparknä

 • Applicera RICE-metoden: vila, kyla, kompression och högläge, spinning, cykling, simning, cross-trainer, eller annan aktivitet utan kraftig belastning på knäskålssenan för att bibehålla konditionen.
 • Stretching av stela muskler, framför allt framsida lår, höftböjare och dess antagonister.
 • Excentrisk träning enligt Umeåmodellen, obs att denna rehabilitering ofta tar 5-6 månader innan smärtfrihet uppnås.

Andra behandlingsmetoder mot hopparknä

PRP – Forskning visar att metoden saknar långvarig effekt. Kan ha kortvarig positiv effekt.(1)
Sklerosering – Forskning visar att metoden saknar långvarig effekt. Kan ha kortvarig positiv effekt. (1)
Kortisoninjektion – Forskning visar att metoden saknar långvarig effekt. Kan ha kortvarig positiv effekt, men svag evidens för långvarig effekt (1,3)
Mikro-invasiv kirurgi – god effekt (1)

Relevant forskning

(1) Tendinopathy in sport.
Ackermann PW, Renström P.
Section of Orthopedics and Sports Medicine, Department of Molecular Medicine and Surgery, Stockholm Sports Trauma Research Center, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
(2) Jumper’s knee treatment with extracorporeal shock wave therapy: a long-term follow-up observational study.
Vulpiani MC, Vetrano M, Savoia V, Di Pangrazio E, Trischitta D, Ferretti A.J
Sports Med Phys Fitness. 2007 Sep;47(3):323-8.
(3) Efficacy and safety of corticosteroid injections and other injections for management of tendinopathy: a systematic review of randomised controlled trials
Brooke K Coombes, et al.
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2810%2961160-9/abstract

Allt material på denna sida skyddas enligt svensk lag och kopiering av hela eller delar av innehållet utan källhänvisning kommer att lagföras. Vi använder Copyscape för att kontrollera halten av kopierat material.

 • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid